Skip to main content

Raamovereenkomst verkeersonderzoek

Voor wie?

Gemeente of stad, provincie, hulpverleningszones, een district van de stad Antwerpen, politiezones, …

Hoe starten? 

Neem eerst even onderstaand stappenplan door. Daarin vind je alle informatie over de raamovereenkomst. 

Neem vervolgens contact op met onze medewerkers van de dienst Mobiliteit. Laat hen weten in welk aanbod je interesse hebt. Zij bezorgen je dan de nodige documenten. 

Dienst Mobiliteit
T : 03 240 66 97
E : mobiliteit@provincieantwerpen.be 

Wat is het aanbod?

De aangeboden producten en diensten geven je de mogelijkheid om een beeld te krijgen van het verkeer in brede zin. Ze bieden ook kansen voor het verhogen en verbeteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers en fietsers in het bijzonder.

We faciliteren daarmee het verzamelen van (fiets)mobiliteitsdata, en het organiseren van verkeers- en verkeersveiligheidsonderzoek voor fiets- en mobiliteitsbeleid.

Deze raamovereenkomst loopt tot 30 april 2026. 

Fietsers tellen Signco  Krycer
Tijdelijke fietsteller Ja (bovengronds rubberen of glasvezel telslangen) Ja (bovengrondse rubberen telslangen of inductielussen)
Permanente fietsteller Ja (ingebedde glasvezel telslangen) Ja (bovenbronds rubberen telslangen of ingebedde inductielussen)
Communicatiedisplay Ja Ja
Optioneel zonnepaneel Ja Ja
Online platform voor de data Ja  Ja 
Verkeersonderzoek alle vervoersmodi Geo Square  Signco Dufec
Doorsnedetelling Ja Ja Ja
Kruispunttelling met behulp van camera Ja Ja Ja
Conflictanalyse Ja Ja /
Herkomst- en bestemmingsonderzoek met ANPR-camera (enkel voertuigen) Ja Ja Ja
Wachtrijmetingen/fileonderzoek Ja Ja Ja
Snelheid- en reistijdstudies Ja Ja Ja
Parkeerdrukmetingen Ja Ja Ja
Analyse en rapportage Ja Ja Ja
Sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid Krycer Signco
Informatieborden - snelheid Ja Ja
LED signalisatie-/informatieborden Ja Ja
'te snel->rood licht'-opstelling / ja
signalisatie-aanhangwagen ja /
Zonnepaneel optioneel Ja Ja
Snelheidsmetingen beschikbaar in online platform Ja Ja
Waarschuwingssystemen voor verkeersveiligheid Krycer Signco
Knipperlichten Ja Ja
Oplichtende LED-borden al dan niet met variabele boodschap Ja Ja
Oplichtende LED-verkeersborden Ja Ja
LED-strip in rijweg of mast / ja
Opstelling real time aan te sturen vanop afstand Ja Ja
Zonnepaneel optioneel Ja Ja
Observatiesystemen voor verkeersveiligheid op kruispunten Nationwide Data Collection  Signco Mobycon
Conflictanalyse Ja Ja Ja
Tellingen alle verkeersdeelnemers Ja Ja Ja
Rij- en looplijnen Ja Ja Ja
Herkomsten en bestemmingen Ja Ja Ja
Analyse wachttijden Ja / /
Roodlichtnegatie / ja /
Analyse en rapportage Ja Ja Ja
Optioneel advies door verkeersexperten / / Ja
Voetgangers tellen Signco Krycer Geo Square
Technologieën Passief-infrarood, en camera Passief-infrarood Radar en camera
Kan autonoom (op batterijen) Ja Ja Ja
Optioneel communicatie-display Ja / Ja
Online platform voor de data Ja Ja Ja

Contact

Dienst Mobiliteit
Telefoon
03 240 66 97