Skip to main content

Raamovereenkomst Meetfiets

Voor wie?

  • Alle lokale overheden in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Alle entiteiten die, al dan niet verzelfstandigd, vallen onder het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe bestellen?

  • Om te beginnen, moet je toetreden tot de raamovereenkomst. Hiervoor breng je de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de Fietsersbond op de gemeenteraad of het schepencollege en laat je de toetreding goedkeuren.
  • Alle nodige documenten om toe te treden tot de raamovereenkomst vraag je aan via het Steunpunt Fiets.
  • Neem contact met de Fietsersbond om je concrete bestelling te plaatsen en verdere afspraken te maken.

Contact

Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
Telefoon
03 240 66 69