Skip to main content

Raamovereenkomst Meetfiets

Voor wie?

  • Alle lokale overheden in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Alle entiteiten die, al dan niet verzelfstandigd, vallen onder het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hoe bestellen? 

  • Om te beginnen, moet je toetreden tot de raamovereenkomst. Hiervoor breng je de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de Fietsersbond op de gemeenteraad of het schepencollege en laat je de toetreding goedkeuren. 
  • Alle nodige documenten om toe te treden tot de raamovereenkomst vraag je aan via het Steunpunt Fiets
  • Neem contact met de Fietsersbond om je concrete bestelling te plaatsen en verdere afspraken te maken.

Einddatum

30 september 2024

Contact

Dienst Mobiliteit
Telefoon
03 240 66 97