Skip to main content

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen

Met de subsidie ‘kwaliteitsvol wonen’ verbeter je de woonsituatie in jouw stad of gemeente voor alle inwoners. 

Kwaliteitsvol wonen in onze provincie 

Iedere inwoner in onze provincie verdient een degelijke en aangepaste woning, in een gezonde woonomgeving, tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid. De provinciale woonvisie zet 4 principes voorop:  

 1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid
  We streven naar een betaalbaar woonaanbod met verschillende woningtypes, zodat iedereen een woning op maat vindt. 
 2. Duurzaamheid en circulariteit 
  We streven naar circulaire woningen. Woningen zonder afval, waarbij elk materiaal recycleerbaar of herbruikbaar is. 
 3. Mobiliteit en diversiteit
  We streven naar diversiteit in onze woonkernen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om in zijn buurt te blijven wonen.  
 4. Veerkracht en gezondheid
  We streven naar omgevingen met een warm sociaal contact zodat iedereen er zich thuis voelt. 

Kwaliteitsvol wonen stimuleren? Reken op een flinke subsidie 

De provincie helpt je om kwaliteitsvol wonen in jouw gemeente of stad te realiseren.
Wil je bijvoorbeeld … 

 • private verhuurders helpen om hun woning energiezuinig te maken?  
 • de sociale cohesie in een wijk versterken? 
 • een wooncoöperatieve oprichten rond kwaliteitsvol en betaalbaar huren? 

Focust jouw project op minstens twee principes van onze provinciale woonvisie, dan kan je een projectsubsidie aanvragen. Hiermee investeert de provincie in de mensen die jij nodig hebt om je project waar te maken en in lokale expertise en knowhow.  

Komt mijn project in aanmerking? 

Meer weten? 

Bekijk het webinar over kwaliteitsvol wonen in onze provincie.

Zo vraag je de subsidie aan

1. Stem je projectidee af met een adviseur

Heb je een idee? Toets het af met onze adviseur Wonen. Die stelt met jou het projectidee scherp en informeert je over de subsidieaanvraag. 

2. Voeg de nodige documenten toe 

 • Bewijs van mandaat/machtiging
  Toon aan dat je het mandaat hebt om een subsidie aan te vragen. Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft.
 • Begroting 
  Voeg bij elke aanvraag een gedetailleerde begroting toe. Loopt je subsidieaanvraag over meerdere jaren, maak dan een gedetailleerde meerjarenbegroting op

3. Vraag je subsidie aan via het subsidieloket

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je organisatie in. 

Goed om weten

 • Je kan je aanvraag tussentijds opslaan en er later verder aan werken.  
 • Gebruik bij voorkeur deze browsers: 
 • pc (Windows): Internet Explorer 10, Google Chrome of Mozilla Firefox 
 • Mac: Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox 

Contact  

Joris Bossaerts
Functie
beleidsmedewerker Woonbeleid
Telefoon
03 240 56 58

Gerelateerd aanbod

 • Participatietraject GeWOONtebreker ​GeWOONtebreker is een participatietraject van de provincie Antwerpen waarin lokale besturen samen met hun inwoners komen tot een visie over wonen in de toekomst.
 • Veerkrachtige dorpen ​​De toekomst van je dorp samen met de inwoners vormgeven: dat is de doelstelling van het traject ‘Veerkrachtige dorpen’.