Skip to main content

Dorpspunten

Een dorpspunt is een plek om basisvoorzieningen die verdwenen zijn uit jouw dorp (bakker, slager, apotheek, café…) terug te brengen. Vanzelfsprekend heeft een dorpspunt steeds een belangrijke ontmoetingsfunctie. Dorpspunten kunnen ook fungeren als verkooppunt voor korte keten-producten van lokale producenten. De verdere concrete invulling ervan hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Overweeg je om een dorpspunt op te richten? Wij geven je graag een financieel duwtje in de rug.

De laatste oproep werd in 2022 afgesloten, er zijn voorlopig geen nieuwe oproepen.

Voor wie?

Een ruime waaier actoren kan het initiatief nemen om een dorpspunt op te richten. Het kan gaan om een lokale overheid, vzw’s, feitelijke verenigingen, ondernemingen… én om hybride samenwerkingen tussen diverse actoren. We vragen wel dat de initiatiefnemer lokaal verankerd is in het dorp. Particulieren kunnen geen beroep doen op deze subsidie.

Je kan tot maximaal 100.000 euro subsidie krijgen.

Je krijgt voorrang bij toekenning indien jouw project voortkomt uit een eerder traject dat begeleid werd door de Provincie Antwerpen (Veerkrachtige DorpenGeWOONtebrekerDetailhandel…). Je krijgt ook voorrang als jouw dorpspunt (mede) wordt uitgebaat door een partner uit de inclusieve economie. Hoe groter het aantal samenwerkingsverbanden, hoe enthousiaster wij worden. Wij hebben daarbij bijzondere appreciatie voor samenwerkingsverbanden tussen meerdere dorpen.

Komt mijn project in aanmerking?

Enkele voorwaarden voor een subsidie: 

  • Plaats: in een dorp of samenwerkingsverband van dorpen in provincie Antwerpen
  • Doel: de concrete realisatie van een dorpspunt
  • Wel subsidiabel: personeelskosten (tot 50% van de totale subsidie), werkingskosten, kleine investeringen, kleine renovatiewerken
  • Niet subsidiabel: grote renovatiewerken, aankoop of huur, voorafgaande studie. 

Enkele van de beoordelingscriteria:

  • Je toont aan dat het dorpspunt tegemoet komt aan de lokale noden, en goed bereikbaar is voor de inwoners;
  • Jouw dorpspunt combineert minstens drie functies, waarbij zeker een ontmoetingsfunctie én een aanbod van korte keten-producten;
  • Co-creatie met betrokkenheid en eigenaarschap van de lokale gemeenschap staat voorop;
  • Een of meerdere lokale besturen ondersteunen mee de werking;
  • Beschikken over een lange termijn realistisch business plan.

Het volledige reglement met alle voorwaarden en alle beoordelingscriteria vind je onderaan.

Succesverhalen?

Er bestaan diverse voorbeelden in binnen- en buitenland, onder meer in Nijlen, Hoogstraten, Laakdal en Olmen. Lees hier meer over het Dorpspunt Beveren aan de IJzer

Indienen?

Indienen is niet meer mogelijk.

Mijn project is goedgekeurd. Wat nu?

Je kan vanaf 1 januari 2023 van start gaan! Weet wel dat wij veel belang hechten aan de evaluatie van jouw project. De uitgebreide evaluatie bestaat onder meer uit een kostentabel met toelichting (inclusief alle kostenbewijzen en betaalbewijzen) met een voortgangsverslag. Twee jaar én vijf jaar na de opstart vragen we een lange termijn evaluatie over de werking van het dorpspunt, inclusief een argumentatie van een eventuele herbestemming waarbij minstens de ontmoetingsfunctie werd behouden.

Bij onjuiste, onvolledige of laattijdige evaluatiedossiers kan de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering. Dit kan in geval van onvolledige of onvoldoende uitvoering van het project; aanwending van de toelage voor een ander doel; of niet-naleving van de voorwaarden.

Subsidiereglement

Contact

Steven Van Campfort
Functie
Adviseur Dorpspunten
Mobiel
0484 97 43 08