Minder verkeer door woonkernen Geel, Mol, Dessel en Retie? Geef je mening!

publish date
09.07.2018

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt, maar waarvoor verschillende opties zijn. We nodigen omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden uit om op regiogeel.createlli.com hun mening te geven over de verkeersleefbaarheid in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Ze kunnen ook suggesties doen om de verkeersknoop te ontwarren. De resultaten uit deze online bevraging zijn de basis voor de inspraakmomenten met burgers in november.

Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie neemt de provincie Antwerpen het project opnieuw op.

We willen komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen leefbaar is en zetten daarom in op een intensief traject van burgerparticipatie. Vandaag, maandag 9 juli, lanceren we alvast een online bevraging. We vragen hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. Tegelijkertijd peilen we naar hun mening over de mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden en wat ze daarbij belangrijk vinden. We nemen de resultaten mee in de opmaak van het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER). Ook in die fases blijven we in dialoog treden met de inwoners.

Meewerken

Woon of werk je in de regio? Heb je een mening over het ontwarren van deze verkeersknoop? Surf dan naar regiogeel.createlli.com en vul de online bevraging in. Hou ook de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen, de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retie in de gaten. Iedereen is namelijk welkom op de inspraakmomenten in november. Daar bespreken we de verschillende opties gedetailleerd. Meer informatie vind je op de webpagina van de PRUP's regionale ontsluiting Geel en Mol.

Volgende