Naar efficiënt ruimtegebruik in Herentals

publish date
08.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stellen we voor het kleinstedelijke gebied Herentals voor in 6 Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s). We nodigen burgers uit om tot en met 9 april opmerkingen, suggesties en bezwaren te geven.

Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid. De provincie Antwerpen onderzocht het voor Herentals en stelt de resultaten nu voor.

We bepaalden eerst welke zones tot het kleinstedelijk gebied Herentals horen. Daarna zochten we binnen dat gebied naar interessante locaties om te wonen, te werken, te winkelen en locaties voor stedelijk groen. Waar nodig maakten we een ontwerp van Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP). Zo’n PRUP geeft de bestemming van een gebied weer: woongebied, natuurgebied, industriegebied,… Het bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen. Momenteel moet je deze nieuwe PRUP’s nog niet naleven. Het gaat om ontwerp-PRUP’s die we via een openbaar onderzoek aan de burgers voorleggen.

  1. Het PRUP Afbakeningslijn bepaalt de grens tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, een lijn die door Herentals, Herenthout en Grobbendonk loopt. De huidige afbakeningslijn is een tweede voorstel. Het eerste is aangepast na een eerder inspraakmoment, namelijk het openbaar onderzoek in 2016.
  2. Het PRUP Stedelijk woongebied past de huidige strikte stedenbouwkundige voorschriften aan zodat verdichting, bijvoorbeeld via innoverende woonprojecten als co-housing, mogelijk is. Het moedigt wonen in het centrum aan, met aandacht voor de impact op de omgeving, de doorgang van fietsers en voetgangers, de verkeersleefbaarheid, het aanwezige erfgoed en het aanwezige groen in het stadspark, het begijnhofpark en op de vesten. 
  3. Het PRUP Klein Gent Zuid zorgt voor een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het ingesloten deeltje tussen de Atealaan, Moerbroek en de Herentalse Steenweg krijgt namelijk de bestemming industriegebied. Toegelaten activiteiten zijn productie, opslag, bewerking/verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, fysieke distributie en productie van energie. Het PRUP voorziet de ontsluiting van auto- en goederenverkeer langs Moerbroek en een extra doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Herentalse Steenweg. Het verplicht ook het voorzien van fietsparkeerplaatsen en de aanleg van een groenzone langs de Herentalse Steenweg.
  4. Het PRUP Aarschotseweg geeft duidelijkheid over het gebied tussen de brug over het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals. Je vindt er momenteel Primalux, garages en tankstations. Het PRUP biedt een toekomstperspectief voor ambachtelijke bedrijven, KMO’s en grootschalige kleinhandelszaken met een bovenlokale aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld een meubelzaak en een doe-het-zelf-winkel maar geen kledingwinkel.
  5. Het PRUP Laagland bevestigt de aanwezigheid van bedrijven en detailhandel als Gamma en All Bikes, en maakt langs de Ring gelijkaardige grootschalige detailhandelmogelijk. Bij uitbreiding in het bos moet er groen behouden blijven of heraangeplant worden. Een voorwaarde die nu niet geldt.
  6. Het PRUP Standsrandbos Greesbos tenslotte bevestigt het bestaande bos als standsrandbos, wat meer mogelijkheden biedt. De provincie Antwerpen kiest ervoor om het zuidelijke deel van het bos te behouden als zone voor alleen groen en natuur. Het noordelijke deel krijgt bijkomende mogelijkheden zoals speelruimte voor jeugdverenigingen, mountainbikers, wandelaars en joggers. Beperkte bebouwing is op twee locaties in dat noordelijke deel toegelaten. Geen grote infrastructuur die veel bezoekers aantrekt of geluidsoverlast creëert zoals een grote speeltuin of geluidsintensieve sporten maar bijvoorbeeld wel een lokaal voor de jeugdvereniging.
Herentals PRUP's afbakening ksg

Inspraak burgers

Op 8 februari 2018 organiseerden we in Herentals een infomarkt. Men kreeg er informatie over de ontwerp-PRUP’s, het verloop van het openbaar onderzoek en de volgende stappen. Iedereen kan de ontwerp-PRUP’s inkijken op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be), in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Herentals. We nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om dat te doen en om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties in te dienen. Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Reageer ten laatste op 9 april 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad. Die beslist dan over de definitieve inhoud van de PRUP’s. Meer info vind je op de webpagina van het kleinstedelijk gebied Herentals.

Afbakening kleinstedelijke gebieden 

Als tussenliggende overheid is de provincie de ideale partner voor een dergelijk afbakeningsproces. We werken immers vanop voldoende afstand en staan tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkten we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werken we verder aan die van Herentals en Boom. We werken telkens nauw samen met de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten.

Volgende