Burgerparticipatie voor invulling oude elektriciteitscentrale

publish date
09.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Duurzame energie of recreatie en cultuur? Het zijn twee voorbeelden voor de herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle. De provincie Antwerpen zet volop in op burgerparticipatie. Bij het voorbereidende onderzoek werkte ze samen met de omwonenden en gebruikers aan een visie over de herontwikkeling van de oude elektriciteitscentrale. Ook voor het omzetten van die visie in een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRUP) doet de provincie Antwerpen een beroep op geïnteresseerden.

In Schelle, bij de monding van de Rupel in de Schelde, ligt een terrein met een oude elektriciteitscentrale van Electrabel. Het gaat om maar liefst 82,5 ha dat momenteel bestemd is als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. In het oosten ligt een woonwijk en de vissersclub Pennenkenvolt. De elektriciteitscentrale is al een tijdje buiten gebruik maar er staan wel drie windmolens. Aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap.

Herontwikkeling

Tijden het voorbereidend onderzoek organiseerde de provincie Antwerpen voor de omwonenden twee workshops. Samen onderzochten we welke nieuwe invullingen van de Electrabelsite mogelijk zijn. Ook de gemeentebesturen van Schelle en Niel, de eigenaars en Vlaamse instanties zoals de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos, werden betrokken.

De analyse heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor een nieuwe invulling van de Electrabelsite. De eerste legt de nadruk op recreatie en cultuur. De tweede op de ontwikkeling van duurzame energie. Wat het uiteindelijk wordt, onderzoeken we opnieuw samen met alle geïnteresseerden. De uitgangspunten daarbij zijn een compacte ontwikkeling met behoud van het landschappelijke karakter, oog voor het cultuurhistorische erfgoed en uitbreiding van het netwerk aan trage wegen. Het eindresultaat van deze burgerparticipatie is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Meewerken?
Heb jij een mening over de herontwikkeling van deze oude elektriciteitscentrale? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Bezoek dan de Electrabelsite in Schelle op woensdag 23 mei aanstaande. De provincie Antwerpen organiseert er een infomarkt. Je komt langs wanneer het jou past tussen 19 en 21.30 uur. Meer informatie vind je in het kalenderitem en op de webpagina van de Electrabelsite.

De provincie als streekmotor

Het PRUP Electrabelsite is één van de acties uit het gebiedsprogramma Rupelstreek. Dat wil de hele Rupelstreek positioneren als een ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijk verleden. Meer informatie vind je op de webpagina van het gebiedsprogramma Rupelstreek.

De provincie Antwerpen werkt niet alleen. We zijn de intergemeentelijke motor die de oplossing in gang trapt. Meer info op www.streekmotor.be.
 

Volgende