Samen naar een herbestemming van Olympiadelaan en omgeving

publish date
05.09.2018
???module.newsItem.label.themes???

Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het voorzien van ruimte voor stedelijke functies in evenwicht met recreatie, natuur en water, is de uitdaging. De provincie Antwerpen en de stad Herentals willen samen met geïnteresseerden zoeken naar een harmonieuze oplossing. Een eerste inspraakmoment is voorzien op zaterdag 29 september in Chapelle Impérial.

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stelde de provincie Antwerpen voor het kleinstedelijk gebied Herentals eerder dit jaar al voor in zes Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s. Dit zevende PRUP gaat over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Het bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar bevat ook SKS Herentals en moestuinen. Bovendien doorkruist de Nete met haar overstromingsrisico het gebied.

Op zaterdag 29 september in de namiddag nodigen we de grondeigenaars, de gebruikers en alle geïnteresseerden uit op een eerste inspraakmoment. Het is de bedoeling om met hen in gesprek te gaan en samen te komen tot een harmonieuze oplossing. We zoeken ruimte voor tal van stedelijke functies zoals wonen, recreatie, erfgoed, groen, enzovoort, waarbij we rekening moeten houden met mogelijke overstromingen van de Nete. Geen gemakkelijke opgave. Na 29 september volgen er nog inspraak- en terugkoppelmomenten die uiteindelijk moeten resulteren in een PRUP. Op het terrein wijzigt er de komende jaren niets.

De uitdaging

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brachten ter voorbereiding in kaart hoe het gebied vandaag wordt gebruikt en welke uitdagingen er zijn. Zo is er nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), ruimte voor erfgoed (oude vestenstructuur en kattenberg) en ruimte voor stedelijke functies. Maar ook ruimte voor natuurbeleving en het kunnen opvangen van wateroverlast zijn door het wijzigende klimaat belangrijke aspecten. Een mogelijke nieuwe locatie van het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan. Past dat wel allemaal in het projectgebied Olympiadelaan? Hoe staan de grondeigenaars en de huidige gebruikers hier tegenover? Zijn er ook andere geïnteresseerden met goede ideeën? Elke mening en bijdrage is welkom!

Praktisch

wanneer zaterdag 29 september 2018 tussen 14 en 17 uur
waar Chapelle Impérial, Wolstraat 27 in Herentals
waarom om informatie te krijgen en je mening te geven
wie iedereen is welkom
inschrijven geef ten laatste op 26 september je naam door via de dienst Ruimtelijke Planning (om voldoende info- en werkmateriaal te kunnen voorzien)

Achtergrond

Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied. Het bevat stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen. Het PRUP Olympiadelaan kadert in de afbakening van het kleinstedelijke gebied Herentals. Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid omdat ze vanop voldoende afstand werken en tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied staan.

Volgende van de detaillijst