G-sportinitiaties in Revalidatiecentrum Pulderbos leiden jonge revalidanten toe naar sportclubs

publish date
17.07.2017

De revalidanten van Revalidatiecentrum Pulderbos (kortweg Pulderbos) genieten een hele zomer van een gevarieerd G-sportaanbod. Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) organiseert er namelijk wekelijks G-sportinitiaties. Dit in samenwerking met Rondpunt vzw en verschillende sportclubs uit de regio. Zo kunnen jonge revalidanten proeven van verschillende sporttakken en ontdekken welke sporten ze leuk vinden. De G-sportconsulenten van het APB Sport zoeken vervolgens samen met hen naar mogelijke G-sportclubs in hun regio zodat ze ook na hun revalidatie verder kunnen blijven sporten.

Revalidant Sem proeft van tennis

Project ‘Gelijk Spel’ motiveert jonge revalidanten zich aan te sluiten bij een sportclub

Rondpunt vzw diende eind vorig jaar in samenwerking met Revalidatiecentrum Pulderbos een project in voor de projectoproep “Gelijk Spel: van revasport naar sport in de buurt” van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. Het project richt zich tot kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die ten gevolge van een (verkeers)ongeval, chronische ziekte of andere reden een blijvend letsel hebben opgelopen. Het doel is om ze te motiveren zich aan te sluiten bij een sportclub- of vereniging, zodat ze niet in een sociaal isolement komen. Het project wil de brug maken tussen sport in revalidatie en sportactiviteiten thuis.

Sport houdt revalidanten sociaal actief

Deelname aan sport is een belangrijk onderdeel van het revalidatieproces. Enerzijds omwille van de lichaamsbeweging, anderzijds omwille van sociale factoren. Via sport komen revalidanten in contact met leeftijdsgenoten, delen zij ervaringen, leren zij hun nieuwe ‘ik’ kennen en vergroten ze hun zelfvertrouwen. Deelname aan sport zorgt ervoor dat kinderen en jongeren sociaal actief blijven. Hierdoor kunnen zij makkelijker stappen zetten in andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk en relaties.

Het project is mogelijk dankzij de intensieve samenwerking en uitwisseling van expertise tussen de partners. Het APB Sport zorgt voor lesgevers en contacten met nabijgelegen clubs. Bovendien begeleiden de G-sportconsulenten van het APB Sport de G-sporters bij het vinden van een G-sportclub in hun regio. Tot nu toe namen 64 personen deel aan een of meerdere G-sportinitiaties. 

Ook G-sportinitiaties organiseren?

De provincie Antwerpen wil iedereen aan het sporten en bewegen krijgen, ook personen met een handicap. G-sporters krijgen de smaak te pakken via initiaties en maken dan een geslaagde stap naar een club. Daarom bieden we graag ondersteuning bij het organiseren van initiaties. Contacteer ons voor meer informatie. 

Project Gelijk Spel in Gazet van Antwerpen (20/09/2017)

Info en Contact

Volgende