Zoek en vind de sportvorming die bij je past

publish date
18.07.2017

Tweemaal per jaar stelt het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) van de provincie Antwerpen met een aantal partners een sportvormingsbrochure samen. Het sportief vormingsaanbod voor het najaar van 2017 richt zich tot sportclubbestuurders, trainers, leerkrachten en begeleiders in de sport. Er is voor ieder wat wils in het uitgebreide aanbod aan sportbestuurlijke, sportmedische, sporttechnische én G-sportvormingen.

De sportbestuurlijke onderwerpen komen voornamelijk tot stand met ‘Dynamo Project’ van de ‘Vlaamse Sportfederatie vzw’, maar ook met andere partners zoals de ‘Vlaamse Trainersschool – VTS Plus’ en ‘De Aanstokerij’.

Bij de sportmedische onderwerpen zien we naast ‘EHBO’ en ‘Rugscholing’ enkele nieuwe onderwerpen op het programma van de ‘Vlaamse Trainersschool - VTS Plus’ staan.

De sporttechnische bijscholingen bieden een gevarieerd aanbod voor trainers, coaches, leerkrachten lichamelijke opvoeding en personeel van sportdiensten. De cursussen van de Vlaamse trainersschool zijn hier een vast gegeven. De cursussen rond ‘Schoonmaaktechnieken’ en ‘Omgaan met verbale agressie’ richten zich naar het personeel van de sportinfrastructuur. 

Met het G-sportvormingsaanbod informeren we trainers, begeleiders en leerkrachten lichamelijke opvoeding over specifieke handicaps en gedragsstoornissen. We geven de cursisten inzicht in de verschillende types handicaps en leren hoe ze best met deze sporters omgaan. De deelnemers krijgen heel wat praktische tips, zowel in functie van communicatie als in didactische aanpak. Nieuw in dit aanbod zijn de vormingen ‘Dans en dementie’ en ‘Sport en bewegen voor personen met (jong)dementie’.

Het vormingsaanbod van het najaar 2017 is de laatste editie die we als APB Sport samenstellen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals sport. De decretale opdrachten worden overgenomen door Sport Vlaanderen. Samen met Sport Vlaanderen bekijken we de komende maanden hoe en onder welke vorm het vormingsaanbod verder gezet kan worden. We willen immers blijven werken aan meer kwaliteit binnen de sportsector.

Voor jou ligt dus de laatste vormingsbrochure klaar. Bekijk snel het volledige aanbod en ontdek welke vormingen jou interesseren. Maak je keuze en schrijf je ook meteen online in.

Info en Contact

Volgende