Werfinformatie

publish date
06.07.2017

Midden juli 2017 starten er werken in het kader van het natuurinrichtingsproject Vrieselhof. 

Momenteel loopt het water van het Groot Schijn bij hoge waterstanden ongecontroleerd over in de Rosse beek.

In het kader van het natuurinrichtingsproject Vrieselhof wordt het Groot Schijn in permanente verbinding gesteld met de Rosse beek, om zo het leefgebied uit te breiden van de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad (twee zeldzame vissoorten).

Daartoe wordt er tussen het Groot Schijn en de Rosse beek een overloopconstructie geplaatst met een kleine opening onderaan, die bij een lage waterstand in het Groot Schijn toch nog steeds wat water richting Rosse beek stuwt waarlangs de vissen kunnen migreren. Bij hoog water in het Groot Schijn kan het overtollige water nog altijd over de constructie de Rosse beek instromen.

Bekeken wordt of de nieuwe constructie kan worden geïntegreerd in de restanten van de oude inlaatconstructie en of een restauratie vanuit cultuurhistorisch oogpunt noodzakelijk is. Daarom worden de oude kopmuren blootgelegd, wordt de begroeiing verwijderd en de grond weggegraven. Pas daarna zal worden beslist over de werkwijze die dient gevolgd.

Vroeger kon de watertoevoer veel beter worden geregeld omdat er een regelbare inlaatconstructie stond. Daarvan resten er nu nog enkel de oude kopmuren die volledig overgroeid en afgetakeld raakten.

Volgende