Resultaten EFRO-project ‘Duurzame glastuinbouwclusters’ voorgesteld

publish date
29.09.2014

Op 30 september 2014 organiseerde Provincie Antwerpen het slotevenement van het EFRO-project ‘Duurzame glastuinbouwclusters’. In aanwezigheid van een honderdtal geïnteresseerde land- en tuinbouwers, beleidsmakers en burgers werden de resultaten van het project bekendgemaakt.

Bij aanvang van het project werd gekeken in hoeverre overheid gestuurde clustervorming van glastuinbouwbedrijven, haalbaar is op technisch, juridisch en financieel vlak. Bedoeling was om tot een draaiboek te komen voor de concrete realisatie van een clustergebied voor glastuinbouw. Snel werd duidelijk dat het onderzoek omwille van ruimtelijke en maatschappelijke beperkingen moest verruimd worden tot andere manieren om de glastuinbouwsector te ondersteunen in haar ontwikkeling. Dit maakt dat het EFRO-project voor zowel projectmatige als autonome ontwikkeling van glastuinbouw waardevolle onderzoeksresultaten heeft opgeleverd.

BEHOEFTE AAN EXTRA RUIMTE

De glastuinbouwsector in binnen- en buitenland vertoont een tendens naar schaalvergroting: minder, maar grotere glastuinbouwbedrijven. In het kader van dit EFRO-project werd een bevraging gedaan bij glastuinbouwers. Hieruit is gebleken dat de helft van de ondervraagde bedrijfsleiders behoefte heeft aan extra ruimte: een meerderheid op de huidige vestigingsplaats en een minderheid op een nieuwe locatie. Een moeilijk vraagstuk omwille van de toenemende druk op landbouwgrond, versnippering en ruimtetekort.

AUTONOME ONTWIKKELING

Een mogelijk antwoord werd gezien in de projectmatige ontwikkeling van glastuinbouwclusters. Hoewel deze aanpak zijn voordelen kan hebben op economisch, ecologisch en ruimtelijk gebied, is uit dit project gebleken dat de ruimtelijke mogelijkheden en het maatschappelijk draagvlak hiervoor binnen de onderzochte cases in de provincie Antwerpen beperkt zijn. Het onderzoek werd dan ook verruimd tot andere manieren om de glastuinbouwsector te ondersteunen in haar autonome ontwikkeling.

OPSTAP VOOR VERDER ONDERZOEK

Het project heeft een aantal waardevolle inzichten en werkmiddelen voortgebracht waarmee glastuinbouwers en beleidsmakers aan de slag en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het EFRO-onderzoek omvat een ruimtelijk onderzoek, een financiële analyse en een energie- en emissiestudie en we hebben ook oog gehad voor landschapsintegratie.
 

Volgende