Niel schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
07.03.2018

Niel wil werk maken van een stevige toekomstvisie voor haar detailhandel en schakelt daarvoor de provincie Antwerpen in. Twee detailhandelscoaches van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen gaan in de gemeente van start met een coachingtraject. 

Niel ligt tussen twee rivieren (Rupel en Schelde) en de drukke A12 met zijn vele winkels en consumenten, wat het detailhandelverhaal bijzonder complex maakt. Daardoor is er bijvoorbeeld een beperkte afzetmarkt voor de lokale winkels. Om een goed detailhandelsbeleid uit te tekenen moet er volgens de provincie Antwerpen daarom over de gemeentegrens heen gekeken worden.

In het geval van Niel spelen bijvoorbeeld ook de buurgemeenten en de nabijheid van grootstad Antwerpen mee. Het is dus van belang in kaart te brengen wat de evoluties in het winkelaanbod buiten Niel zijn, en hoe het met de koopstromen in de ruime regio rond Niel zit, met andere woorden: waar gaan inwoners concreet winkelen? Het team detailhandel en meer bepaald de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen hebben daarvoor de info én de bijhorende expertise in huis.

Concreet wil Niel investeren in haar kern en meer bepaald in een woonproject in het binnengebied van de kern. De vraag is echter hoeveel ruimte voor retail daarin voorzien moet worden. Is er wel voldoende marktpotentieel voor extra dagelijks aanbod? Hoe evolueert de detailhandel vandaag en waar maakt die het meeste kans op lange termijn? En dus ook de belangrijke vraag: wat is de invloed buiten de gemeente?

Samenwerking

Voor dit traject zet de provincie Antwerpen bewust twee detailhandelscoaches in, ieder met zijn expertise. Ben Op de Beeck is een statisticus met veel terreinkennis, Erik Lejeune is gepokt en gemazeld in de retail.

Het coachingstraject in Niel zal uit drie stappen bestaan:

 • marktanalyse voor het dagelijks aanbod (levensmiddelen, persoonlijke verzorging) in de regio;
 • slimme ruimtelijk-economische richtlijnen: waar moet detailhandel gestimuleerd worden en waar net niet?
 • visie met de afbakening van een kernwinkelgebied en stimulerende maatregelen voor de detailhandel daar.

Belangrijk is dat dit hele traject samen met de gemeente wordt gelopen en dat er voldoende wordt afgestemd met de handelaars. Zo zetelt de voorzitter van de Nielse Ondernemers & Horeca Adviesraad alvast in de stuurgroep.

Detailhandel staat steeds meer op de politieke agenda van de steden en gemeenten. Naast de feitelijke leegstand in veel kernen willen ook de lokale besturen een slim beleid voeren om zich voor te bereiden op de toekomst. Vaak is het echter moeilijk om daarvoor de juiste expertise in huis te halen. Sinds 2014 kunnen steden en gemeenten daarom een beroep doen op de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. De voorbije vier jaar gingen ze in de gemeenten, op het terrein dus, mee naar oplossingen zoeken voor detailhandelsvraagstukken. De nood is hoog, al bijna de helft van de steden en gemeenten uit de provincie deden een beroep op de provinciale detailhandelcoaches. De provincie Antwerpen is trouwens al langer bezig met uitgebreide analyses van vraag en aanbod in haar gemeenten, die jaarlijks worden vernieuwd en publiek gemaakt.

Nieuwe editie: Magazine Op onderzoek

publish date
20.02.2018

Wil je je bedrijfsmanagement optimaliseren? Ben je op zoek naar ervaringen met smartfarming? Of brengt het nieuwe GLB uitdagingen mee voor jouw bedrijf? Dan is de provincie Antwerpen jouw aanspreekpunt voor kennis en advies. Vanuit hun praktijkonderzoek kunnen ze je gericht informeren over de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen. 

Cover Magazine Op Onderzoek

Speciaal voor de Agridagen heeft de provincie Antwerpen haar onderzoeksresultaten op een leuke manier gebundeld. Het magazine ‘Op onderzoek’ is gericht op landbouwers met kennis van zake en staat boordevol concrete resultaten, handige tips en praktische weetjes. 

Je kan het magazine hieronder downloaden.
Heb je graag een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar landbouw@provincieantwerpen.be en wij sturen een exemplaar naar jou op. 

Land- en tuinbouwers gezocht voor 30-tal projecten

publish date
16.02.2018

Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën. De Provincie Antwerpen zoekt samen met haar praktijkbedrijven naar geschikte en haalbare praktijkoplossingen. 

 

Hiervoor werken we regelmatig samen met land- en tuinbouwers over heel Vlaanderen. Als land- of tuinbouwer kan je zo meteen aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen en volg je alles van op de eerste rij. 

Een uitdaging voor elke landbouwer

Momenteel kunnen land- en tuinbouwers instappen in een 30-tal projecten en onderzoeken. Sommige zijn gebonden aan een sector of regio, andere zijn gericht op alle land- en tuinbouwers. Er zijn projecten waarbij je zelf aan de slag gaat en projecten waar je mee kennis en ervaringen uitwisselt. Je kan werken rond de optimalisatie van je hoofdactiviteit of net je nevenactiviteiten verder uitbouwen. Kortom: de mogelijkheden zijn enorm. Voor elke land- en tuinbouwer is er een onderzoek of project waarmee hij/zij een meerwaarde kan creëren voor zijn bedrijf. 

Een greep uit projecten en onderzoeken

Op dit moment gaat de provincie Antwerpen onder meer op zoek naar:

 • Melkveehouders met voederbieten in het rantsoen
 • Pluimveehouders die aan de slag gaan met behandelstrategieën tegen bloedluizen
 • Leghennenhouders die willen meedenken rond pikkerij
 • Landbouwers die leerlingen secundair onderwijs de technologie op hun bedrijf willen laten ontdekken
 • Land- en tuinbouwers die zich weerbaarder willen maken tegen extreme natte en droge seizoen
 • Land- en tuinbouwers die nieuwe opstart overwegen
 • Landbouwers uit Retie die teeltplan onder de loep willen laten nemen 

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

publish date
15.02.2018

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters. Daarnaast konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. Dat blijkt uit de cijfers op provincies.incijfers.be, de digitale databank die de economische barometer vervangt. De Vlaamse provincies leveren via deze website sociaaleconomische data en cijfergegevens. Nu is de databank uitgebreid met economische indicatoren en 2 thematische rapporten.

Meer ondernemers in de provincie

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe. Koploper is het arrondissement Mechelen met een toename van 10,85%, gevolgd door arrondissement Antwerpen (+9,50%) en arrondissement Turnhout (+7,99%). Er is ook een duidelijke stijging in aantal starters in onze provincie de laatste jaren. Arrondissement Antwerpen steekt er met kop en schouders boven uit met een toename van 15,50% van het aantal oprichtingen tussen 2012 en 2016. Daarna volgen arrondissement Mechelen en arrondissement Turnhout met respectievelijk +13,31% en +6,45%.

Meer mensen aan het werk

De voorbije jaren konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. De werkzaamheidsgraad in onze provincie ging er licht op vooruit, terwijl de werkloosheidsgraad daalde. Zo lag de werkloosheidsgraad in de provincie Antwerpen in september 2017 lager dan het jaar daarvoor. De afname was het grootst in arrondissement Antwerpen (van 11,17% naar 10,57%). Arrondissement Turnhout en arrondissement Mechelen volgen respectievelijk met een daling van 0,52% en 0,24%.

Provincies in cijfers

Al deze cijfers en meer zijn terug te vinden op http://provincies.incijfers.be, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Via deze gratis databank kan iedereen door middel van kant-en-klare grafieken, tabellen, kaarten, datasets en fiches een correct beeld aanmaken van de economische omgeving. De gegevens kan men in een overzichtelijk rapport gieten, klaar voor gebruik.
Wie een vraag of meer ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij: barbara.vanaert@provincieantwerpen.be of data.analyse@provincieantwerpen.be.
De databank ‘provincies in cijfers’ is een samenwerking tussen de provinciale steunpunten Data & Analyse en de interprovinciale groep Economie.

Nieuwe toekomst voor steenwegen met winkels

publish date
25.01.2018

De winkelgebieden en zones op de N10 tussen Lier en Aarschot zijn afgebakend. Dat staat in de intergemeentelijke visie op de steenweg N10 die de provincie Antwerpen heeft goedgekeurd. Ook de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot stemden in met deze visie. De partners willen hiermee de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. De aanpak van de N10 dient als voorbeeld voor alle steenwegen in Vlaanderen en is dan ook een primeur.

Steenweg Berlaar-Lier
Steenweg langs Berlaar - Lier

Uit een onderzoek van de vijf Vlaamse provincies bleek dat het aanbod aan detailhandel langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand.

De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Daarom zet de provincie Antwerpen samen met onze gemeentebesturen in op de handelskernversterking, want daar dreigt een leegloop met alle gevolgen van dien. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de gemeentegrenzen heen zijn zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien. Er wordt gegaan voor kernversterking en zones op steenwegen, zodoende dit voor iedereen economisch leefbaar blijft.

Naast de toenemende druk op de handelskernen, betekent de toenemende groei aan baanwinkels langs de steenweg ook steeds vaker een grote druk op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. De provincie Antwerpen hanteert een vernieuwde visie op ruimtelijke ordening en mobiliteit als hefbomen om de detailhandel binnen en buiten de kernen te versterken. Dit overstijgt de gemeentegrenzen en in dit geval ook duidelijk de provinciegrenzen.

Nieuwe toekomst voor N10 tussen Aarschot en Lier

De steenweg N10 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

 • No go zone
  De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.
 • Winkelarme zone
  De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 100 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%.
 • Clusterzone
  In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.
 • Winkelrijke zone
  Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.

Deze afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit voor meerdere retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit) en zorgt voor meer open ruimte, bewaren van het agrarisch karakter en leefbaarheid voor de huidige bewoners (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande RUP’s, en de reeds verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De intergemeentelijke visie wordt binnenkort door de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen en de gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot in een actieplan gegoten om tot concrete uitvoering over te gaan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de nodige stappen die gezet moeten worden.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt daarbij haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Ook wordt interdisciplinair samengewerkt met de diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

De aanpak van de N10 zal als voorbeeld dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Hiertoe wordt een leidraad uitgewerkt die multi-toepasbaar is. Op 25 april wordt deze voorgesteld.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.

De Antwerpse jonge ondernemer 2018 wordt…

publish date
24.01.2018

Voor de 8ste keer op rij gaan de provincie Antwerpen en JCI (Junior Chamber International) District Antwerpen op zoek naar dé Antwerpse jonge ondernemer van het jaar. Vandaag stelde provincie Antwerpen de kanshebbers voor deze trofee voor. Op 22 maart weten we wie de provincie Antwerpen vertegenwoordigd in de Vlaamse finale van de Jonge Ondernemer van het Jaar.

Provincie Antwerpen en JCI District Antwerpen kronen op 22 maart 2018 dé Antwerpse jonge ondernemer, een persoon die in de bloemetjes wordt gezet voor zijn/haar vernieuwende en duurzame initiatieven. Deze vier kandidaten mogen de komende weken strijden om deze titel.

Charlotte De Ridder – GrandEleganza (Wilrijk)

GrandEleganza biedt elegante en modieuze damesschoenen van maat 41 t.e.m. maat 45 aan voor dames met een schoenmaatje meer. Alle modellen zijn zorgvuldig uitgekozen door oprichtster Charlotte De Ridder, die zelf schoenmaat 43 heeft en als geen ander de dagelijkse problemen kent die vrouwen op grote voet ondervinden.

Steven Claeys – Sitwear (Antwerpen)

Steven zit sinds 2014 in een rolstoel na een verlamming aan de borstkas. Hij ondervond dat er geen broeken bestaan voor rolstoelpatiënten die én comfortabel én modieus zijn. Daarom besloot hij zijn eigen label Sitwear op te richten. Hun producten zijn innovatief en ontworpen om de onafhankelijkheid van de rolstoelgebruiker te vergroten. Steven wil in de toekomst ook experimenteren met nano- en biotechnologie.

Isabelle Storme – CenEnergy (Wijnegem)

CenEnergy is een éénvrouwszaak die laadoplossingen biedt voor elektrische of plug-in hybride wagens. Het bedrijf stelt verschillende modellen van laadinfrastructuur ter beschikking, gaande van een eenvoudige wallbox tot intelligente laadpunten, zoals laadpalen met één of twee laadpunten die online in verbinding staan met een backoffice voor het opvolgen van het verbruik. Met behulp van de CenEnergy laadpas kan men zijn voertuig opladen op meer dan 50.000 laadpunten in Europa.

Wim Van Nuffelen – Wim Verhuur (Sint-Katelijne-Waver)

Wim startte in 2002 in bijberoep een verhuurbedrijf voor bouw- en tuinmachines met slechts 1 wiellader en 1 graafmachine. In 2004 ging hij fulltime met het bedrijf verder. Het gamma werd uitgebreid met enkele tuinmachines. Vandaag werken bij Wim Verhuur 34 werknemers en is het machinebestand uitgegroeid tot 2000 toestellen.

Op 22 maart verkiest een professionele jury, aangevuld met oud-laureaten, de uiteindelijke winnaar. Deze gaat nadien richting Vlaamse finale om samen met de laureaten van de andere provincies te strijden voor de titel ‘Jonge Ondernemer van het Jaar’.
 

Mededeling 89: Prestarters dragen bij aan een vlotte start en optimaal resultaat

publish date
15.12.2017

De huidige vleeskuikens kunnen heel snel groeien. Ze hebben hiervoor het genetisch potentieel. Dit kun je volop benutten. Dan moet je de kuikens in optimale omstandigheden houden. En een hoge voederopname van kwaliteitsvoeders behalen. Deze hoge voederopname heeft wel een nadeel. Het is een grote belasting van het maagdarmstelsel. Een goede darmgezondheid behouden is daardoor niet evident. Vleeskuikens krijgen vooral antibiotica ter behandeling van darmproblemen.

Recent onderzoek draait rond de effecten van vroege voeding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • uitkomst in de stal;
 • het verstrekken van voeder en water in de uitkomstkast;
 • 'in ovo feeding' (injecteren van voedingsstoffen in het ei).

Hoe kun je voordelen van vroege voeding nog gebruiken? Voorzie vlot beschikbaar, smakelijk en goed verteerbaar voeder. Dit geef je op het kuikenpapier. Verstrek gerust een specifieke prestarter tijdens de eerste dagen. Dat wordt in de praktijk steeds meer toegepast.

Mededeling 88: Verband tussen verschillende eischaalkwaliteitsparameters, het eigewicht en henleeftijd

publish date
30.11.2017

Waarom is er gereduceerde eischaalkwaliteit bij oudere leghennen? Is de reden hoog eigewicht? De combinatie van meerdere factoren veroorzaakt achteruitgang in eischaalkwaliteit. De conclusies van deze beschreven onderzoeken benadrukken dat:

 • het ouder worden van de leghennen;
 • hun individuele capaciteit om zich aan te passen aan de schommelende calciumbehoefte in de loop van de dag;
 • de variabiliteit tussen de leghennen binnen het koppel.

Besteed daarom zoveel mogelijk aandacht aan het koppel. Hou het zo uniform mogelijk. Liefst al vanaf de opfok. Daardoor kun je de eikwaliteit op peil houden. En de variabiliteit beperken in de laatste legcyclusfase.

Logo ILVO

Samenvatting van enkele resultaten en ervaringen van het doctoraatsproject "Verlengde legcyclus bij leghennen" (2013-2017) uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Legcyclus verlengen

Mededeling 87: Knelpunten bij het langer aanhouden van leghennen

publish date
30.11.2017

We streven na om leghennen langer aan te houden. Mogelijks tot een leeftijd van 100 weken. Dit om duurzamer te produceren. En zo de winstmarge te vergroten. Een verlengde legcyclus heeft echter meerdere knelpunten:

 • afnemende eiproductie;
 • verminderde ei- en botkwaliteit;
 • gezondheids- en welzijnsproblemen.

Wil je de legcyclus succesvol verlengen? Dan heb je een uitgebreide strategie nodig. Je moet geoptimaliseerde voeding en diverse managementpraktijken combineren. Zo kom je tot een betere schaalkwaliteit. En reduceer je gezondheids- en welzijnsproblemen. Zoals botkwaliteit, darmgezondheid, en verenpikken. Je moet wel rekening houden met de opgezette hybriden. En de verschillende huisvestingssystemen.

Logo ILVO

Samenvatting van enkele resultaten en ervaringen van het doctoraatsproject "Verlengde legcyclus bij leghennen" (2013-2017) uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Legcyclus verlengen

Hooibeekhoeve steekt zichzelf in een nieuw kleedje

publish date
30.10.2017

Vandaag hebben 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van Hooibeekhoeve afgetrapt. Vanaf 2019 resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. “We willen sterker inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs, onze landbouwers van de toekomst”, zegt gedeputeerde Caluwé.

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen bij Hooibeekhoeve in Geel in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte voor educatie en vergaderingen. Een uitgelezen kans om ook het educatieve aanbod van Hooibeekhoeve in een nieuw jasje te steken. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Vanaf 2019 wordt het secundair onderwijs onze prioriteit. Momenteel bereiken we - net zoals de meeste landbouwbedrijven - veel gemakkelijker leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs terwijl er voor landbouw ook veel leerkansen liggen in het secundair onderwijs, zeker nu met de STEM-richtingen. Met onze vernieuwde educatieve werking willen we daar maximaal op inspelen.”

Leerlingen trappen nieuwbouw Hooibeekhoeve af

Meer secundair onderwijs op alle boerderijen

De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in de leerplannen van het secundair onderwijs en experimenteren met nieuwe educatievormen. "De kennis die daaruit voortvloeit, delen we graag met andere landbouwers. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk secundaire scholen op een landbouwbedrijf te krijgen. Daarom werkt Hooibeekhoeve achter de schermen aan een overkoepelende website met alle bezoekboerderijen uit onze provincie." aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.

Kiezen voor duurzaamheid en interactie

Centrale thema in het vernieuwde, educatieve aanbod wordt de duurzame boerderij. Voor de uitwerking kiest Hooibeekhoeve voor interactief onderwijs waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met proefjes, opdrachten en vraagstukken. Vandaag mochten 120 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs alvast voorproeven. Ze trokken de melkveestal in op zoek naar interessante economische, ecologische en sociale investeringen. In de namiddag konden ze deze investeringen inzetten bij de bouw van hun eigen, duurzame boerderij.

Combinatie van nieuwbouw en renovatie

Om de leerlingen uit het secundair onderwijs (en alle andere bezoekers) beter te ontvangen start Hooibeekhoeve binnenkort met een nieuwbouw en renovatie. Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. Het kantoorgebouw wordt omgevormd tot een educatieruimte met plaats voor actief hoekenwerk en een ICT-lokaal. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoren.

Energiezuinige en duurzame uitbreiding

Hooibeekhoeve en provincie Antwerpen kiezen doelbewust voor een energiezuinige en duurzame uitbreiding, die voldoet aan de definitie van een BEN-gebouw. “Vanaf de eerste plannen hebben we nagedacht over het optimale comfort van de bezoekers en de medewerkers. Met behulp van 3D-software werd het verloop van de binnentemperatuur gesimuleerd. Op basis van deze informatie werd de inplanting van de ramen, het type beglazing en de nodige zonnewering vastgelegd. Om het energieverbruik te beperken voorzien we voor de verwarming een lucht-water warmtepomp in combinatie met een condenserende ketel. Voor de verlichting kiezen we voor LED-verlichting met een daglichtsturing. Verder hebben we ook eisen gesteld aan het isolatiepakket en de luchtdichtheid van de gebouwschil”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur.

Nieuwbouw Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve sluit tijdelijk de deuren

publish date
27.10.2017

Hooibeekhoeve ontvangt meer dan 3500 bezoekers per jaar: 

 • landbouwers voor een stalbezoek, proefveldbezoek, infosessie of workshop
 • landbouwstudenten voor een praktijkles
 • gewone scholieren voor een educatief aanbod op maat in ‘t stal, ergens op het platteland of in de educatieruimte;
 • allerhande andere groepen voor een rondleiding, boerenpicknick, opendeurdag, vergadering, …

Om al deze bezoekers beter te ontvangen bouwt Hooibeekhoeve een nieuw kantoorgebouw.
Hierdoor is een deel van ons aanbod tijdelijk stopgezet. Zo organiseren we voorlopig geen boerderijbezoeken voor scholen en verenigingen en kan ook onze vergaderzaal niet meer gehuurd worden.

Voor landbouwers en landbouwstudenten verandert er niets.
Zij kunnen na afspraak nog steeds terecht in onze melkveestallen.

Vanaf 2019 iedereen opnieuw terecht in ons nieuw kantoorgebouw. Dit zal bestaan uit:

 • 2 leslokalen
 • 2 vergaderzalen
 • 1 polyvalente ruimte
 • 1 educatieruimte 
Nieuwbouw Hooibeekhoeve

Mededeling 86: Warmteverliezen in vleeskuikenstallen door het oog van de warmtecamera

publish date
23.10.2017

Verwarming is een grote kostenpost op het pluimveebedrijf. Vooral in koude winters. Pluimveestallen onder de loep nemen is best interessant. Dan kijk je op welke plaatsen warmte verloren gaat. Kuikens in het ei en na uitkomst zijn gevoelig. Ze kunnen immers hun lichaamstemperatuur niet goed regelen. De eerste dagen is de staltemperatuur dus cruciaal.

De Vlaamse overheid steunt het project Enerpedia. Dit bood kansen voor enkele vleeskuikenhouders. Ze lieten hun stallen gratis scannen. Dankzij de infraroodcamera van het Proefbedrijf lokaliseerden ze warmteverliezen. Tijdens de leegstand konden ze kleine aanpassingen uitvoeren. Zo is vaak al een grote verbetering mogelijk.

enerpedia

Volgende