Wie Duurzame Ontwikkelingsdoelen uitdraagt, krijgt ondersteuning van de provincie Antwerpen

publish date
28.02.2018

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. De dienst Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen zet al een hele tijd in op de bredere bekendheid van deze SDG’s door middel van onder andere  uitlenen van SDG materiaal (kubussen, poefjes,…), festivalstand, gemeentelijke begeleidingstrajecten, affiches op maat van gemeenten,… Vandaag lanceert de provincie een nieuwe subsidielijn voor projecten die de draagkracht rond de SDG’s vergroot.

De SDG’s vormen hét gereedschap bij uitstek om een leefbare toekomst voor ons allen te verzekeren, daarom roept de provincie Antwerpen een nieuwe subsidielijn in het leven. Landelijke NGO’s, organisaties en verenigingen die bij het 4de pijlersteunpunt geregistreerd staan, (hoge)scholen en universiteiten, middenveldorganisaties en gemeentebesturen kunnen intekenen. Ze kunnen financiële steun krijgen voor een project dat in het teken staat van de SDG’s en deze doelstellingen wil bekend maken bij het grote publiek. Zo kan de kennis rond de SDG’s zich verder op lokaal niveau verspreiden en de draagkracht daar vergroten.

SDG’s: breder kader

SDG’s staat voor ‘Sustainable Development Goals’ of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) maar ze  zijn veel ambitieuzer! De MDG’s waren opgevat vanuit het klassieke perspectief van ontwikkelingssamenwerking: de westerse landen gaven geld aan het Zuiden zodat ze daar aan de slag konden om de doelstellingen te halen. De SDG’s omvatten echter doelstellingen die wereldwijd van belang zijn: ook in onze eigen land zijn er doelen waaraan gewerkt moet worden.

De Verenigde Naties lanceerden deze 17 doelen in 2015 om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. De SDG’s zijn gekoppeld aan 169 concrete targets die samen één groot actieplan vormen  om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers te zetten richting duurzaamheid. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn één en ondeelbaar, en reflecteren vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: de mens, de planeet, welvaart, vrede en samenwerking. Daarom zijn ze belangrijk voor alle landen en alle burgers ter wereld!

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Oproepen

publish date
17.12.2017

Op deze pagina vind je een overzicht van de openstaande Europese projectoproepen per programma. Heb je een vraag hierover of heb je een projectidee dat je graag zou indienen bij een Europees fonds? Laat ons dan zeker iets weten. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.  

EFRO Vlaanderen

Internationalisering en verankeren van bedrijven

KMO`s zouden zich meer moeten richten op het buitenland om zo de concurrentiepositie van Vlaanderen te behouden. Er zijn vier doelstellingen voor projecten die hierop willen indienen:

 • bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap
 • bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen
 • kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren
 • bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat

VLAIO vraagt aan gïnteresseerden om eerst een fiche te bezorgen met hierin in het kort een beschrijving van het project dat ze wensen uit te voeren. Het is de bedoeling dat VLAIO hierop schriftelijk en indien gewenst face-to-face hun bemerkingen formuleert. De infosessie gaat door op vrijdag 12 januari in de namiddag waar geïnteresseerden, nadat eerst het algemene kader geschetst wordt, vragen kunnen stellen over de oproep. Lees meer over deze oproep op de website van VLAIO.

Interreg-programma`s

Interreg Vlaanderen-Nederland - oproep 4

De vierde oproep staat open. Er is 17,5 miljoen euro beschikbaar. Projecten kunnen zich aanmelden voor iedere specifieke doelstelling van het programma, behalve de doelstellingen gericht op bevorderen van energie-efficiëntie voor bedrijven, openbare gebouwen en woningen en het beschermen van biodiversiteit, bodem en ecosysteemdiensten. Deadline is 18 mei 2018. Lees meer op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg 2 Zeeën - oproep 6

De zesde en laatste oproep voor dit progamma opent in februari 2018 en sluit op 2 mei 2018. Kijk op de website voor meer info.

Interreg Noordwest-Europa

De volgende oproep staat open van einde maart tot 26 april 2018. De deadline voor de 2e stap ligt eind december en de beslissingen volgen in februari 2019. een netwerk –en infomoment van het programma ter voorbereiding van de oproep is gepland op 28 februari in London meer info vind je op de website van het programma.

Noordzeeregio - oproep 6

Een nieuwe oproep (nr 6) voor project ideeën (stap 1) opent in januari en sluit begin april (definitieve datum wordt nog bepaald). Een netwerk –en infomoment van het programma ter voorbereiding van de oproep is gepland op 16 en 17 januari in Bremen. Kijk voor meer info op de website van het programma.

Thematische programma`s

Erasmus+ 

Dit programma werkt met verschillende deadlines en prioriteiten:

 • Kernactie 1: leermobiliteit voor individuen 
 • Kernactie 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken
 • Kernactie 3: steun voor beleidshervorming 
 • Jean Monnet 
 • Sport

Meer info over de deadlines en de inhoud van het programma voor projecten rond onderwijs en educatie vind je op de website van EPOS-Vlaanderen. Voor projecten over jongeren en jeugd neem je het best contact op met Jint.

Creative Europe

Het Europees subsidieprogramma Creative Europe werkt met verschillende oproepen die tegelijkertijd lopen. Zo zijn er subsidies voor:

 • Media: ontwikkeling&productie, distributie&vertoning, opleidingen&publieksontwikkeling, markttoegang&fondsen. Meer informatie over de oproepen voor media en de deadlines vind je op de website.
 • Cultuur: Europese samenwerkingsprojecten, Europese netwerken, Europese platformen en vertalingen. Meer info over de oproepen en de deadlines vind je op de website.  

Europa voor de burger

Dit programma ondersteunt diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Het programma richt zich op twee prioriteiten, "strands" genoemd. Er zijn per strand maar één of twee oproepen per jaar.

 • Democratisch engagement en burgerparticipatie
  • Stedenbanden - deadline 1 maart 2018
  • Netwerken van Steden - deadline 1 maart 2018

Meer informatie over de inhoud van het programma vind je op de website.

LIFE

Vanaf 2018 zijn er geen national allocations meer. Dit wordt afgeschaft.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Duaal leren

ESF heeft momenteel vijf oproepen openstaan:  

 • Duale leertrajecten
 • Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Turnhout
 • Opleiding in bedrijven
 • Anders organiseren...
 • Duurzaam loopbaanbeleid

Meer info vind je op de website.

Creatief Europa -aankondiging oproep Europees jaar voor Cultureel erfgoed

Dit programma bevordert en ondersteunt internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Naast de standaard oproepen (kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten) verschijnt er eind september een oproep voor projecten in het kader van van het Europees jaar voor Cultureel Erfgoed 2018. Meer info vind je op de website.

Active and assisted living programme - vooraankondiging 2017

Dit programma wil betere leefcondities voor ouderen creëren en industriële kansen versterken door middel van ICT-toepassingen. 

Urban Innovative Actions (UAI)

Dit programma ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame innovatieve acties voor stedelijke ontwikkeling. De thema`s voor de oproep van 2017 zijn bekend. Luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, wonen en, banen en competenties in lokale economie. De deadline ligt vermoedelijk in april 2018. Meer info over dit programma vind je op de website

Zoeken op thema

Op de website van de Europese Commissie kun je subsidies zoeken per thema.

Advies nodig?

Wil je graag advies over het juiste fonds voor jouw projectidee of heb je vragen over de aanvraagprocedure? Contacteer de projectmanagers van dienst Europa.

 

Kempens Landschap heeft prijs!

publish date
29.09.2014
Logo Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap ontvangt prestigieuze Europese prijs tijdens Lokale Award Ceremonie EU Prijs voor Cultureel Erfgoed/ Europa Nostra Awards

Op 5 mei 2014 ontving Kempens Landschap in Wenen de ‘European Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award’ en ‘Grand Prix’ in de categorie ‘bijzondere inzet’. Op vrijdag 19 september werd Kempens Landschap opnieuw in de bloemen gezet tijdens een lokale ceremonie in aanwezigheid van gemeentebesturen en partners. De plechtigheid vond plaats in een kroonjuweel in dat Kempens Landschap: de kapel van het voormalig kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel.

Geef een toekomst aan erfgoed!

Moderator van dienst, Lieven Van Gils, interviewde doorheen de avond verschillende personen die op bijzondere wijze bijdroegen – of -dragen aan de werking van Kempens Landschap. Erevoorzitters Ludo Helsen en Jos Geuens legden in de eerste 10 jaar na de oprichting de basis voor de sterke groei van Kempens Landschap. Huidige covoorzitters en gedeputeerden Peter Bellens en Inga Verhaert benadrukten de boodschap die ze van Europa Nostra hebben meegekregen, zijnde “Give a future to heritage”. Dat koesteren en opwaarderen van cultureel en landschappelijk erfgoed willen zet ook in de toekomst met dezelfde daadkracht blijven doen met de reeds opgedane kennis, visie, inzicht, ervaring én draagkracht.

Voor de eigenlijke overhandiging namen Androulla Vasilliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken en Piet Jaspaert, bestuurder van Europa Nostra het woord. Zij beklemtoonden de waarde van ons Europees erfgoed en de voorbeeldfunctie die Kempens Landschap vervult in het behoud ervan. “Het trof de jury hoe dit ganse project gedragen wordt door een jong dynamisch team, finaal sterk gesteund door de respectieve beleidsinstanties op provinciaal en gemeentelijk niveau.” Beiden benadrukten hoe getroffen ze waren door het aanstekelijk enthousiasme van Kempens Landschap. Het was met name mevrouw Vasilliou bijgebleven hoe bij de bekendmaking in het statige Burgtheater te Wenen het team volledig en luidkeels uit zijn dak ging. Dat hadden ze op die eerder stijve bedoening nog nooit meegemaakt, maar het stoorde haar niet, integendeel.

Proficiat Winning team!

Ze beklemtoonde nogmaals het belang van deze erkenning: “This is the most prestigious prize in the cultural heritage sector in Europe, bringing under the spotlight the most inspiring examples in heritage conservation, research, dedicated service or education, training and awareness- raising” Tenslotte verwoordde ze goed hoe de werking van Kempens Landschap past binnen de visie van de Europa Nostra Awards: “I am sure partners from other European countries would very much appreciate to learn from your experience, which would be very valuable to them. Your model of governance is particularly inspiring and goes exactly in the sense of community-based approach we advocate in the European Commission.”

Surf snel naar www.kempenslandschap.be en ontdek waarom dit team deze prijs en erkenning dubbel en dik verdiend heeft.

Het winning team op foto:

Staand (vlnr): Johan Van den Mooter, Karolien Horckmans/ Philippe De Backer/ Annemie Nagels

Zittend (vlnr): Nena De Roey/ Leen Cannaerts/ Tine Van den Broeck/ Griet Limet/ Sofie Rousseau