PIME viert 25ste verjaardag

publish date
16.03.2018

Ruim 40 gasten waaronder begeleiders, leerkrachten en sympathisanten waren op 14 maart van de partij om te klinken op de 25e verjaardag van PIME. Daarnaast kregen de genodigden ook de film Demain te zien. Een documentaire met een positieve boodschap die realistische oplossingen en alternatieven biedt die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Ook hier wil PIME de komende 25 jaar als natuur- en milieueducatief centrum op blijven inzetten.

Vier collega’s die er al van in het begin bij zijn: van links naar rechts: Miel Heirbaut voor tuin en techniek, directeur Gerd Goris, voormalig directeur en oprichter PIME Gike Neels en administratief medewerkster Greta Vermeulen

PIME pionier op vlak van natuur- en milieueducatie

Het PIME werd in 1993 gebouwd op de resten van een oude stortplaats. Het PIME was pionier in de sector van natuur- en milieueducatie. Geleidelijk aan werd het buitenterrein van 5 ha omgevormd tot een natuur- en milieueducatieve tuin, met de aanleg van typische  biotopen van de Netevallei, natuureducatieve tuintjes, een weertuin en diverse milieu-infrastructuren (geluidswanden, composteerterrein, kleinschalige waterzuivering en zonne-energiesystemen). Het gebouw omvatte een tentoonstellingsruimte, documentatiecentrum, labo, leslokalen en cafetaria.

25 jaar en 250.000 bezoekers later is het PIME een toonaangevend centrum, zowel binnen als buiten de provincie Antwerpen, op vlak van natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Ook in de toekomst blijft het PIME zich ten volle inzetten om jongeren te leren denken over en werken aan een leefbare wereld, voor nu en later, voor hier en elders op de planeet.

De MOS-begeleiders, die PIME als uitvalsbasis hebben, maken de link met tweedelijnseducatie naar leerkrachten. MOS ondersteunt schoolteams van basis- en secundaire scholen met onder meer trajectbegeleiding op maat van de school en nascholingen.

Om de twee grote milieu-uitdagingen, i.c. klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, aan te gaan, is het creëren van een draagvlak en gedragsverandering essentieel. Hier wil PIME/MOS absoluut op inzetten

Focus op secundair onderwijs

Met de focus op secundair onderwijs en duurzaamheidsthema’s neemt het PIME een vrij unieke positie in de provincie (en daarbuiten) in. Waar de meeste provinciale centra zich vooral richten op het kleuter- en het lager onderwijs, richt het PIME zich in hoofdzaak op het secundair onderwijs. Het PIME bereikt jaarlijks ruim 10.000 leerlingen. Zij kunnen deelnemen aan begeleide activiteiten in en rondom het centrum. In 2012 voerde het PIME een vernieuwingsoperatie uit waarbij ingezet werd op de implementatie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en het gebruik van digitale leermiddelen.

PIME en SDG’s

In 2015 engageerden 193 landen zich – waaronder België – om werk te maken van 17 globale doelstellingen over duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals (SDG’s). De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgebouwd rond vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: de mens, de planeet, welvaart, vrede en samenwerking.

Vanaf het begin trok het PIME de milieuthema’s al open naar duurzame ontwikkeling. Zo opende het centrum in 1993 haar deuren met de tentoonstelling ‘Milieu en ontwikkeling’ en lanceerde het kort nadien een gelijknamig informatief spel. Duurzame ontwikkeling bleef ook de rode draad vormen in het educatieve aanbod. Later volgden onder meer tentoonstellingen over duurzaam consumeren, duurzame voeding en duurzame mobiliteit. De nieuwe inzichten op vlak van educatief-duurzaam onderwijs (EDO) zorgden ervoor dat het PIME-aanbod aan een grondige EDO-toets onderworpen werd. In 2013 resulteerde dit onder andere in de innoverende klimaatexpo ‘Kies je klimaat’.

Mijlpalen PIME

1993: opening PIME met tentoonstelling Milieu en duurzame ontwikkeling

1994: tentoonstelling Afval

1996: opening natuur- en milieueducatieve tuin; tentoonstelling Natuur en landschap

1998: tentoonstelling Water

2000: tentoonstelling Energie

2001: start MOS basisonderwijs, themawerking

2002: uitbreiding MOS basis-, secundair onderwijs, lerarenopleidingen

2003: tentoonstelling Kopen met je kop, duurzaam consumeren

2005: tentoonstelling Straffe kost, duurzame voeding

2008: tentoonstelling Naftofni, duurzame mobiliteit

2012: start NME/EDO-netwerk provincie Antwerpen

2013: heropening PIME met renovatie gebouw, buitenklassen, vernieuwd aanbod, o.a. tentoonstelling Kies je klimaat

2013: doorstart MOS 2.0 met trajectbegeleiding-op-maat

2015: lancering inspiratieboek: Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk

2018: 25 jaar PIME, ruim 250.000 deelnemers aan activiteiten

16 gemeenten op weg naar Verkeersveilige Gemeente

publish date
13.03.2018
???module.newsItem.label.themes???

Nul slachtoffers in en door het verkeer…Voor Provincie Antwerpen, VSV en OVK is dit dé doelstelling van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Met het oog op een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers, nodigen gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens alle gemeenten uit om samen ‘vision zero’ te realiseren met het project Verkeersveilige Gemeente.

logo Verkeersveilige Gemeente
Verkeersveilige Gemeente

Het project komt geen seconde te vroeg. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Federale Diensten van de gouverneur, de Dienst Mobiliteit van de provincie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK). Zolang er een dode of zwaargewonde valt in en door het verkeer, is euforie misplaatst. Een doelstelling die ‘streeft’ naar weliswaar maximum 420 verkeersdoden blijft verbazen. Na de Veiligheidsconferentie van 2016, met als thema Verkeersveiligheid en innovatie, de goed ingeburgerde WODCA-controles en twee openingsredes over het thema, is het hoog tijd voor meer concrete actie. Vandaar het project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen. Het gaat nog een stap verder dan sterke verkeersveiligheidsinitiatieven van VSV en OVK vzw. Van deelnemende gemeenten verwacht het zowel een inspannings- als resultaatsverbintenis. Inspanningen zijn goed en noodzakelijk. Resultaat: geen slachtoffers meer in en door het verkeer, is wat echt telt en wat ons allen zou moeten verbinden.

40 kandidaat-gemeenten, 16 geselecteerde gemeenten

Tot eind januari kregen alle gemeenten uit de provincie de tijd om zich kandidaat te stellen. De reacties waren erg positief. Maar liefst 40 gemeenten stelden zich kandidaat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Bonheiden, Bornem, Borsbeek, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Herselt, Hoogstraten, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, Lille, Lint, Malle, Meerhout, Mol, Nijlen, Oud-Turnhout, Puurs, Ranst, Ravels, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

Uit die groep werden vervolgens 16 gemeenten geselecteerd op basis van de ongevallencijfers uit 2015, 2016 en 2017 en de politiezones. Vanaf eind maart gaan zij als eerste van start met hun kosteloze begeleidingstraject. Meer concreet gaat het om Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en tot slot Wuustwezel. Na 2018 starten opnieuw 10 à 15 nieuwe gemeenten. Gemeenten die dit jaar niet werden geselecteerd, krijgen uiteraard een nieuwe kans.

Project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen: een kosteloos begeleidingstraject

De 16 geselecteerde gemeenten starten hun kosteloze begeleidingstraject Verkeersveilige gemeente met SAVE steden & gemeenten en ondertekenen hun SAVE-charter bij OVK vzw. Als partner van VSV staat Studiebureau Tridée garant voor de coaching van de gemeenten en politie. Tridée en VSV voeren een grondig voorbereidend onderzoek en formuleren acties ter bevordering van de verkeersveiligheid in elke gemeente. Deze liggen aan de basis van een individueel SAVE-actieplan gebaseerd op zeven algemene doelstellingen.

Vervolgens zijn de gemeenten aan zet om die verkeersveiligheidsacties succesvol uit te voeren. Slagen ze daarin, dan behalen ze het SAVE-label, uitgereikt voor OVK vzw. In een derde en laatste fase begeleiden de dienst Mobiliteit van provincie Antwerpen en de Federale Diensten van de Gouverneur gemeenten intensief bij de verdere concrete uitwerking van de verkeersveiligheidsacties. De focus ligt dan zeer bewust en uitgesproken op meetbare resultaten en effecten. Gemeenten die hoog mikken, kunnen het ZERO-label halen.

In totaal zijn er drie ZERO-deellabels te verwerven. Het project Verkeersveilige gemeente voorziet niet in harde deadlines. Gemeenten werken dus op eigen tempo hun project Verkeersveilige gemeente af. Het project voorziet wel in een duidelijke en gedeelde doelstelling: ZERO doden en zwaargewonden in en door het verkeer.

Indien gemeenten meer dan ooit hun nek uitsteken om het verkeer veiliger te maken, kunnen ze de federale en Vlaamse overheid met nog meer recht en rede op hun verantwoordelijkheden wijzen voor een nog meer doorgedreven handhaving en veiliger gewestwegen. Maar als steeds zullen vooral ook alle weggebruikers rekening moeten houden met elkaar en in het bijzonder met fietsers, voetgangers en inzittenden.

De provincie Antwerpen neemt de coördinerende rol op. Met het project Verkeersveilige gemeente voegt het hier een luik aan toe. De provincie Antwerpen biedt een kosteloos coaching- en begeleidingstraject voor gemeenten aan om samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en provincie verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid. Daarbij gaat het voor meetbare resultaten. Met de mobiliteitsstudies, de fietsbarometer en de Grote Fietsenquête heeft de provincie een grote expertise hierin opgebouwd. De opgedane kennis gebruikt de provincie Antwerpen nu graag voor het project Verkeersveilige gemeente. Samen met de waardevolle kennis van de partners, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Ouders van Verongelukte kinderen.

90% van de wegen in Vlaanderen valt onder het beheer van steden en gemeenten. Lokale overheden zijn dan ook een onmisbare partner om de Vlaamse doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Een systematische aanpak die vertrekt van een grondige analyse kan hierin een grote meerwaarde betekenen en de efficiëntie van verkeersveiligheidsmaatregelen vergroten.
OVK ziet in deze samenwerking een uitgelezen kans om de ultieme doelstelling van haar project SAVE Steden & Gemeenten daadwerkelijk dichterbij te doen komen, namelijk dat lokale besturen op elk ogenblik en bij elke beleidsdaad of maatregel bewust met verkeersveiligheid bezig zijn.

Eerste Algemene Vergadering Polder van Ettenhoven en Muisbroek

publish date
12.03.2018
???module.newsItem.label.themes???

Op dinsdag 17 april 2018 om 20u vindt  in de Raadzaal van het gemeentehuis van Stabroek de eerste Algemene Vergadering plaats van de ‘polder van Ettenhoven en Muisbroek’.  Stemgerechtigde ingelanden zijn welkom.

Deze polder werd opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2018 als fusie van de polder van Ettenhoven en de polder van Muisbroek. Bij deze fusie wordt ook een beperkte grensaanpassing doorgevoerd met een logischere afbakening van de nieuwe polder tot gevolg.

Mevrouw de gouverneur zit deze vergadering voor. Op de agenda van deze vergadering staan volgende onderwerpen:

 1. Registratie stemgerechtigde ingelanden;
 2. Opening van de vergadering door mevrouw de gouverneur Cathy Berx;
 3. Goedkeuring van de lijst van stemgerechtigde ingelanden;
 4. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement;
 5. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering.

 

Situeringsplan Polder van Ettenhoven en Muisbroek
Situeringsplan gefusioneerde polder

PIH onderzocht 124 jongeren in Genk-Zuid. Dit nieuwe onderzoek toont geruststellende resultaten.

publish date
08.03.2018
???module.newsItem.label.themes???

Het PIH onderzocht samen met UHasselt, VUB en VITO 124 jongeren in Genk-Zuid. Het ging om een humaan bimonitoringsonderzoek; dat betekent dat blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en effecten op de gezondheid werden gemeten in het lichaam. De resultaten werden op 8 maart 2018 voorgesteld aan de deelnemers en aan het algemene publiek. Het PIH toont met dit onderzoek zijn expertise op vlak van milieu en gezondheid en hoe dit gemeenten kan helpen de milieu-gezondheidssituatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat was de aanleiding voor de studie?

De studie was een opvolgstudie om de invloed van het industriegebied Genk-Zuid op de gezondheid van de bevolking te bestuderen. In de periode 2010-2012 werd een eerste humane biomonitoring uitgevoerd en werden een aantal aandachtspunten gevonden en aangepakt.

Wat werd er bestudeerd?

In 2016 werd gestart met een nieuwe humane biomonitoring, die volledig analoog werd uitgevoerd als in 2010: hetzelfde gebied, dezelfde doelgroep, en een selectie van metingen die in 2010 aandachtpunten waren. Het doel was om de tijdstrend binnen Genk op te volgen, en de resultaten te vergelijken met een referentiepopulatie uit algemeen Vlaanderen.

Wat was de rol van het PIH?

De studie werd uitgevoerd door een onderzoeksconsortium onder leiding van het PIH. Naast het PIH werkten ook de universiteit Hasselt, de vrije universiteit Brussel en VITO mee aan het project. Het milieugezondheidsteam van het PIH zorgde voor de rekrutering van de deelnemers, voerde het veldwerk uit, en was verantwoordelijk voor alle communicatie met deelnemers en stakeholders. Artsen van het PIH zorgden voor ondersteuning bij de interpretatie van de persoonlijke resultaten van de deelnemers. Een hecht onderzoeksteam met medewerkers van alle partners werkte aan de rapportering en interpretatie van de groepsresultaten.

Op 8 maart werden de resultaten van deze humane biomonitoring in Genk-Zuid voorgesteld. De 124 deelnemers uit de studie ontvingen ’s morgens per post hun persoonlijk resultaat en een folder met een samenvatting van de groepsresultaten. De conclusies van de studie werden voorgesteld aan de lokale overheden, milieu- en gezondheidsmedewerkers, pers en het algemene publiek.   

Wat waren de voornaamste resultaten van de studie?

In de studie zien we voor de meeste vervuilende stoffen een duidelijke daling: de resultaten van chroom, nikkel, arseen en thallium zijn geruststellend. Voor cadmium zien we een duidelijke daling, maar waarden liggen nog hoger dan in Vlaanderen. PAK’s zijn niet gedaald, en blijven dus een belangrijk aandachtspunt. Wat betreft gezondheid zijn er geruststellende resultaten voor astma, allergie, infecties, en twee merkers van DNA-schade. Een andere merker van DNA-schade die meer historische schade weerspiegelt was verhoogd.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

De studie toont aan dat de beleidsmaatregelen hun effect hebben, en dat er reeds een belangrijke weg is afgelegd in het verbeteren van de leefmilieukwaliteit. Er blijven echter aandachtspunten waardoor verdere acties en opvolging nodig zijn.

Het PIH toont met dit onderzoek zijn expertise op vlak van milieu en gezondheid en hoe dit gemeenten kan helpen de milieu-gezondheidssituatie in kaart te brengen en aan te pakken  

Meer info?

Achtergrondinformatie:

Het volledige eindrapport ‘Cross-sectioneel onderzoek in Genk-Zuid 2016-2018’ (PIH, UHasselt, VUB, VITO, 2018) en de presentatie van de informatievergadering is consulteerbaar via www.genk.be/genk-zuid of www.diepenbeek.be/genk-zuid

Contactpersoon:

Elly Den Hond – elly.denhond@provincieantwerpen.be – 03 259 12 66

 

Opties kruising fietsostrade Antwerpen-Mechelen en Geerdegemstraat

publish date
06.03.2018

Bij de provincie Antwerpen staat de aanleg van een fietsostrade langs de spoorlijn tussen Mechelen en de grens met Zemst op de planning. Dit project maakt deel uit van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Het gaat om een nieuwe fietsweg van ongeveer 2 kilometer lang. Deze fietsostrade kruist de Geerdegemstraat. 
De provincie Antwerpen legde een aantal opties voor aan de bewoners van deze straat om te polsen hoe zij de kruising van deze fietsostrade met hun straat zien. 

Hieronder vind je de mogelijk opties en cijfermateriaal van het verkeersonderzoek in de Geerdegemstraat.

Bewoners Geerdegemstraat zoeken mee naar geknipte oplossing voor hun straat

publish date
04.03.2018
???module.newsItem.label.themes???

Bij de provincie Antwerpen staat de aanleg van een fietsostrade langs de spoorlijn tussen Mechelen en de grens met Zemst op de planning. Deze fietsostrade, de F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel, kruist de Geerdegemstraat in Mechelen. Hoe combineren we die fietsostrade het best met de Geerdegemstraat? De provincie Antwerpen voerde hiervoor een verkeersonderzoek uit in de Geerdegemstraat.
 

De ontbrekende schakel van de F1, de fietsostrade die Antwerpen via Mechelen met Brussel verbindt, is slechts een paar kilometer lang. Dit deel loopt van de Steenmolenstraat tot de brug over de E19 en kruist daarbij de Geerdegemstraat.
Samen met het studiebureau onderzocht de provincie Antwerpen verschillende opties voor de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat. Om uit te maken wat een mogelijke oplossing is, voerde de provincie Antwerpen een verkeersonderzoek uit op deze straat.

Gedurende negen dagen liet de provincie Antwerpen het doorgaand verkeer in de Geerdegemstraat tellen. In totaal werden
22 091 voertuigen geteld. Tijdens weekdagen reden er gemiddeld 2 792 voertuigen door de Geerdegemstraat en in het weekend 2 032. Maar liefst 84% van het doorgaand verkeer is sluipverkeer en slechts 16% is bestemmingsverkeer. Dit betekent dat op weekdagen meer dan 2 300 voertuigen de Geerdegemstraat gebruiken als sluiproute. Er rijden maar liefst 3 à 4 wagens per minuut door deze straat.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Momenteel fietsen er per dag gemiddeld 1 500 fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van het Atheneum campus Caputsteen. Tijdens de spits loopt dit aantal op naar 250 fietsers per uur en dus 4 fietsers per minuut. Ook voor dit ontbrekende deel van de fietsostrade verwachten de provincie Antwerpen een gelijkaardig aantal fietsers dat ongetwijfeld zal toenemen naar de toekomst toe. Voor de provincie Antwerpen is, in dit verhaal, de veiligheid van de fietser prioritair.

Drie voorstellen voor de kruising van de Geerdegemstraat met de fietsostrade liggen momenteel op tafel:
- ongewijzigde verkeerssituatie in de Geerdegemstraat waarbij de fietsers voorrang krijgen
- richting Geerdegemstraat enkelrichting voor voertuigen met de fietser in de voorrang
- Geerdegemstraat afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising met de fietsostrade.

Participatie

De drie mogelijkheden hebben gevolgen voor zowel fietsers als het doorgaand verkeer. Tijdens het infomoment op zaterdag 3 maart konden buurtbewoners hun mening geven. Met de suggesties gaat de provincie Antwerpen verder aan de slag bij het verder uitwerken van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel.

Leefmilieu in woord en beeld

publish date
02.03.2018

In 2017 heeft de provincie weer heel wat verzet. Veel van de inspanningen van het departement Leefmilieu zijn zichtbaar, groeiend en tastbaar over heel ons grondgebied. Andere acties of samenwerkingen vallen minder op, maar hebben daarom niet minder impact.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het departement zijn belangrijkste realisaties mooi samengebracht in een online beeldend jaarverslag. Neem een kijkje en maak van 2017 mee een blijvende herinnering!

JaarverslagDLM_wijd

Hoe ver reikt het stedelijk gebied rond Boom?

publish date
22.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Boom is een kleinstedelijk gebied in de provincie Antwerpen, net zoals Hoogstraten, Lier, Mol, Geel, Herentals en Heist-op-den-Berg. Het is een kern met een belangrijke rol voor wonen, werken en recreatie in onze provincie. Een kleinstedelijk gebied moet ruimte voorzien voor deze toekomstige ontwikkelingen zodat de open ruimte in onze provincie open kan blijven. Al betekent dit niet dat je alles binnen het afgebakende stedelijke gebied kunt vol bouwen. Groene gebieden op fiets- en wandelafstand van het centrum zijn er ook belangrijk.

Samen met de Vlaamse overheid en de gemeenten zocht de provincie Antwerpen naar de grens tussen het stedelijke gebied van Boom en het buitengebied. Bijna de hele gemeente Boom en een stukje van Niel en Rumst liggen volgens hen in het kleinstedelijke gebied. De provincie Antwerpen schreef het allemaal uit in het ontwerp-PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Boom-Rumst dat de provincieraad voorlopig vaststelde. Het PRUP is dus niet definitief. De burger krijgt nog inspraak.

Het PRUP verandert trouwens niets aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en regels. Het bepaalt louter de afbakeningslijn, namelijk de grenslijn tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Daarna kan het stedelijke beleid verder vorm krijgen, bijvoorbeeld via andere ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Inspraak burgers

Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, mogen burgers hun mening geven. De provincie Antwerpen nodigt alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties te bezorgen aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Iedereen kan vanaf 16 april het ontwerp-PRUP inkijken op de webpagina van het PRUP, in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Boom, Rumst en Niel. Reageer ten laatste op 14 juni 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Procoro bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad die beslist over de definitieve inhoud van het PRUP.

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Als tussenliggende overheid is de provincie Antwerpen de ideale partner voor dit afbakeningsproces. Ze werkt immers vanop voldoende afstand en staat tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkte de provincie Antwerpen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werkt ze verder aan die van Boom en Herentals.
 

Aantal fietsers stijgt met 1,9% in provincie Antwerpen

publish date
19.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Fietsen zit in de lift in de provincie Antwerpen. In 2017 noteerde de provinciale Fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, voor de provincie Antwerpen een stijging van 1,9% op jaarbasis. Hiermee stijgt opnieuw het aantal fietsers. De stijging laat zich hoofdzakelijk in de steden optekenen.

De provinciale Fietsbarometer telt sinds 2015 het hele jaar door fietsers. In 2017 ziet de provincie een stijging van 1,9% ten opzichte van 2016. De stijging van het aantal fietsers zet zich rond de steden verder. Vooral in Mechelen, Antwerpen en Lier merken we de grootste stijging op. In meer landelijk gebied daalt het aantal fietsers lichtjes. Vermits de stijgingen in de steden groter zijn dan de dalingen in landelijk gebied, blijft gemiddeld het aantal fietsers voor de provincie Antwerpen stijgen.

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie in provincie Antwerpen is voor het derde jaar op rij de brug over de Antwerpse Ring aan de Grote Steenweg richting Antwerpen. Dagelijks rijden daar 6 142 fietsers voorbij. Buiten de stad Antwerpen is het op een gemiddelde werkdag op de brug over de Nete in Duffel ook bijzonder druk met 3 287 fietsers en 2 010 op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Duffel. In Borsbeek fietsen er dagelijks gemiddeld 1 930 fietsers voorbij en in Hove steeg het aantal fietsers met maar liefst 9,5% (1 541).

Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen
Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen

Provinciale Fietsbarometer

De meetfietser fietste al 3 540 km van het Bovenfunctioneel Fietsnetwerk in 48 van de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen. In 15 gemeenten moeten er nog bepaalde delen gefietst worden. Van slechts zeven gemeenten heeft de provincie Antwerpen momenteel nog geen enkele meetfietsregistratie. De verwachting is dat tegen het einde van deze legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden gekend zijn. 

Momenteel scoren de fietspaden in onze provincie gemiddeld 6,1 op 10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,7/10) weg te werken. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 4,1 op 10. De materiaalkeuze en het onderhoud van de wegen liggen vaak aan de basis van deze minder goede scores. Heel wat fietspaden zijn van cementbeton, een barstgevoelig materiaal, dat schokken geeft. Hoewel asfalt meer comfort geeft, wordt er nog te vaak voor klinkers of cementbeton gekozen om esthetische of onderhoudsredenen.

Opnieuw uitstel voor ontbrekende schakel van F14 fietsostrade Antwerpen-Essen

publish date
15.02.2018

De provincie Antwerpen kreeg onlangs een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de F14 fietsostrade Antwerpen-Essen over een afstand van 1,5 km tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Helaas start 1 buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure op tegen de vergunning. 

Op de laatste dag van de wettelijke termijn zette een buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure in gang tot schorsing en vernietiging van de net afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. De provincie Antwerpen kan door het instellen van deze nieuwe juridische procedure andermaal niet starten met de aanleg van dit zeer belangrijke deel van de fietsostrade F14.

Tot de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak doet over het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de vergunning kan de provincie Antwerpen de werken niet laten aanvatten. Dat is vooral jammer voor de honderden fietsers die door dit nieuwe uitstel moeten blijven wachten op een kwalitatieve fietsverbinding tussen Ekeren en Kapellen. De fietsende pendelaars zullen helaas nog een tijd moeten gebruik maken van de bestaande omweg van en naar de stad Antwerpen. De teleurstelling bij toekomstige gebruikers is zeer groot nu weerom blijkt dat 1 persoon de uitvoering van het project jarenlang kan blijven blokkeren door allerhande procedures.

De Vlaamse overheid (als vergunningverlenende overheid) en de buurtbewoner verdedigen later dit jaar hun zaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De provincie Antwerpen dient een verzoekschrift in als tussenkomende partij.  Na de pleidooien zal de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest vellen. Tot dat arrest rest de provincie Antwerpen niets anders dan afwachten.

Fortengordel 2018: honderd jaar later

publish date
09.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Zondag 20 mei 2018 organiseert de provincie Antwerpen de 10e editie van de Fortengordel. Een ware topeditie met 29 deelnemende locaties: 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het Mastenbos openen de deuren. De Fortengordel omarmt daarbij verrassende nieuwkomers: fort Ertbrand en het Mastenbos in Kapellen, Fort Haasdonk en de schansen van Schilde en Landmolen in Kruibeke. Honderd jaar na de erfenis van 2018 zijn de forten meer dan ooit springlevend! 

Samen met vele forthouders organiseert de provincie Antwerpen de 10de Fortengordel. Een ware buitenkans voor het publiek. Heel wat forten zijn die dag exclusief geopend. Bovendien zijn de forten gratis toegankelijk.

De provincie heeft zich de voorbije jaren intensief ingezet om een draagvlak te creëren voor een zinvolle herbestemming van de forten zodat dit bijzondere erfgoed blijft leven. Met de Fortengordel als jaarlijks weerkerend evenement heeft de provincie Antwerpen de forten bij het grote publiek dan ook opnieuw bekend gemaakt. Zo bezochten in 2017 maar liefst 12.000 mensen de forten tijdens dit evenement. Bij de editie 2018 staat de organisatie klaar om minstens evenveel bezoekers te ontvangen.

Honderd jaar na 1918 hebben de forten een nieuwe uitdaging of bestemming gevonden. Elk fort brengt met een eigen stem het verhaal van de doorgemaakte evolutie tijdens de afgelopen eeuw. Interessante verhalen, tentoonstellingen, historische weetjes, wandelingen, kinderanimatie. Nooit eerder was het aanbod zo gevarieerd. Deze rijke verscheidenheid in programmatie benadrukt dat er anno 2018 een boeiende toekomst voor deze (voormalige) militaire bolwerken wenkt.

 

Naar efficiënt ruimtegebruik in Herentals

publish date
08.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stellen we voor het kleinstedelijke gebied Herentals voor in 6 Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s). We nodigen burgers uit om tot en met 9 april opmerkingen, suggesties en bezwaren te geven.

Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid. De provincie Antwerpen onderzocht het voor Herentals en stelt de resultaten nu voor.

We bepaalden eerst welke zones tot het kleinstedelijk gebied Herentals horen. Daarna zochten we binnen dat gebied naar interessante locaties om te wonen, te werken, te winkelen en locaties voor stedelijk groen. Waar nodig maakten we een ontwerp van Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP). Zo’n PRUP geeft de bestemming van een gebied weer: woongebied, natuurgebied, industriegebied,… Het bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen. Momenteel moet je deze nieuwe PRUP’s nog niet naleven. Het gaat om ontwerp-PRUP’s die we via een openbaar onderzoek aan de burgers voorleggen.

 1. Het PRUP Afbakeningslijn bepaalt de grens tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, een lijn die door Herentals, Herenthout en Grobbendonk loopt. De huidige afbakeningslijn is een tweede voorstel. Het eerste is aangepast na een eerder inspraakmoment, namelijk het openbaar onderzoek in 2016.
 2. Het PRUP Stedelijk woongebied past de huidige strikte stedenbouwkundige voorschriften aan zodat verdichting, bijvoorbeeld via innoverende woonprojecten als co-housing, mogelijk is. Het moedigt wonen in het centrum aan, met aandacht voor de impact op de omgeving, de doorgang van fietsers en voetgangers, de verkeersleefbaarheid, het aanwezige erfgoed en het aanwezige groen in het stadspark, het begijnhofpark en op de vesten. 
 3. Het PRUP Klein Gent Zuid zorgt voor een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het ingesloten deeltje tussen de Atealaan, Moerbroek en de Herentalse Steenweg krijgt namelijk de bestemming industriegebied. Toegelaten activiteiten zijn productie, opslag, bewerking/verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, fysieke distributie en productie van energie. Het PRUP voorziet de ontsluiting van auto- en goederenverkeer langs Moerbroek en een extra doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Herentalse Steenweg. Het verplicht ook het voorzien van fietsparkeerplaatsen en de aanleg van een groenzone langs de Herentalse Steenweg.
 4. Het PRUP Aarschotseweg geeft duidelijkheid over het gebied tussen de brug over het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals. Je vindt er momenteel Primalux, garages en tankstations. Het PRUP biedt een toekomstperspectief voor ambachtelijke bedrijven, KMO’s en grootschalige kleinhandelszaken met een bovenlokale aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld een meubelzaak en een doe-het-zelf-winkel maar geen kledingwinkel.
 5. Het PRUP Laagland bevestigt de aanwezigheid van bedrijven en detailhandel als Gamma en All Bikes, en maakt langs de Ring gelijkaardige grootschalige detailhandelmogelijk. Bij uitbreiding in het bos moet er groen behouden blijven of heraangeplant worden. Een voorwaarde die nu niet geldt.
 6. Het PRUP Standsrandbos Greesbos tenslotte bevestigt het bestaande bos als standsrandbos, wat meer mogelijkheden biedt. De provincie Antwerpen kiest ervoor om het zuidelijke deel van het bos te behouden als zone voor alleen groen en natuur. Het noordelijke deel krijgt bijkomende mogelijkheden zoals speelruimte voor jeugdverenigingen, mountainbikers, wandelaars en joggers. Beperkte bebouwing is op twee locaties in dat noordelijke deel toegelaten. Geen grote infrastructuur die veel bezoekers aantrekt of geluidsoverlast creëert zoals een grote speeltuin of geluidsintensieve sporten maar bijvoorbeeld wel een lokaal voor de jeugdvereniging.
Herentals PRUP's afbakening ksg

Inspraak burgers

Op 8 februari 2018 organiseerden we in Herentals een infomarkt. Men kreeg er informatie over de ontwerp-PRUP’s, het verloop van het openbaar onderzoek en de volgende stappen. Iedereen kan de ontwerp-PRUP’s inkijken op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be), in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Herentals. We nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om dat te doen en om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties in te dienen. Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Reageer ten laatste op 9 april 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad. Die beslist dan over de definitieve inhoud van de PRUP’s. Meer info vind je op de webpagina van het kleinstedelijk gebied Herentals.

Afbakening kleinstedelijke gebieden 

Als tussenliggende overheid is de provincie de ideale partner voor een dergelijk afbakeningsproces. We werken immers vanop voldoende afstand en staan tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkten we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werken we verder aan die van Herentals en Boom. We werken telkens nauw samen met de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten.

Volgende