Oproepen

publish date
05.06.2018

Op deze pagina vind je een overzicht van de openstaande Europese projectoproepen per programma. Heb je een vraag hierover of heb je een projectidee dat je graag zou indienen bij een Europees fonds? Laat ons dan zeker iets weten. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.  

EFRO Vlaanderen

Interreg-programma`s

Thematische programma`s

Erasmus+ 

Dit programma werkt met verschillende deadlines en prioriteiten:

 • Kernactie 1: leermobiliteit voor individuen 
 • Kernactie 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken
 • Kernactie 3: steun voor beleidshervorming 
 • Jean Monnet 
 • Sport

Meer info over de deadlines en de inhoud van het programma voor projecten rond onderwijs en educatie vind je op de website van EPOS-Vlaanderen. Voor projecten over jongeren en jeugd neem je het best contact op met Jint.

Creative Europe

Het Europees subsidieprogramma Creative Europe werkt met verschillende oproepen die tegelijkertijd lopen. Zo zijn er subsidies voor:

 • Media: ontwikkeling&productie, distributie&vertoning, opleidingen&publieksontwikkeling, markttoegang&fondsen. Meer informatie over de oproepen voor media en de deadlines vind je op de website.
 • Cultuur: Europese samenwerkingsprojecten, Europese netwerken, Europese platformen en vertalingen. Meer info over de oproepen en de deadlines vind je op de website.  

LIFE

Vanaf 2018 zijn er geen national allocations meer. 

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Duaal leren

ESF heeft momenteel vijf oproepen openstaan:  

 • Duale leertrajecten
 • Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Turnhout
 • Opleiding in bedrijven
 • Anders organiseren...
 • Duurzaam loopbaanbeleid

Meer info vind je op de website.

Creatief Europa -aankondiging oproep Europees jaar voor Cultureel erfgoed

Dit programma bevordert en ondersteunt internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Naast de standaard oproepen (kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten) verschijnt er eind september een oproep voor projecten in het kader van van het Europees jaar voor Cultureel Erfgoed 2018. Meer info vind je op de website.

Active and assisted living programme - vooraankondiging 2017

Dit programma wil betere leefcondities voor ouderen creëren en industriële kansen versterken door middel van ICT-toepassingen. 

Urban Innovative Actions (UAI)

Dit programma ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame innovatieve acties voor stedelijke ontwikkeling. De thema`s voor de oproep van 2017 zijn bekend. Luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, wonen en, banen en competenties in lokale economie. De deadline ligt vermoedelijk in april 2018. Meer info over dit programma vind je op de website

Zoeken op thema

Op de website van de Europese Commissie kun je subsidies zoeken per thema.

Advies nodig?

Wil je graag advies over het juiste fonds voor jouw projectidee of heb je vragen over de aanvraagprocedure? Contacteer de projectmanagers van dienst Europa.

 

Najaarsaanbod opleidingen online!

publish date
04.06.2018
???module.newsItem.label.themes???

De job als adviseur bied je elke dag nieuwe uitdagingen, zowel op technische vlak als in de vaardigheden om mensen te overtuigen. Hoe vergroot je je expertise om die uitdaging aan te gaan?  

Ontdek wat jij zoekt in ons open opleidingsaanbod. Raadpleeg de bijlage hieronder om het totaaloverzicht te bekijken.

In alle opleidingen leer je nieuwe kennis en oefen je vaardigheden in kleine groep. We mixen zowel theorie met praktijk als harde en zachte competenties. De opleiding van je dromen gevonden? Verzeker jezelf van een plaats via ons inschrijvingsformulier.   

Provincie Antwerpen subsidieert broodnodige fietsenstallingen in basisscholen

publish date
08.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Al 31 scholen maakten gebruik van de extra subsidie voor fietsenstallingen van de provincie Antwerpen voor een totaalbedrag van 140 000 euro. Ondertussen werden een aantal mooie projecten gerealiseerd. Onder andere in de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar spendeerden ze deze subsidies goed.

De extra subsidie kadert in het 10op10-project van de provincie Antwerpen, die scholen ondersteunt met verkeersveiligheid en –educatie. Scholen kunnen in 3 fasen hun verkeerseducatie verbeteren. Scholen die het eerste deellabel behaalden, kunnen éénmalig een subsidie voor een fietsenstalling aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximum 5 000 euro en dient om de huidige fietsenstalling te vernieuwen of een volledig nieuwe stalling te plaatsen.


Sinds het schooljaar 2003-2004 neemt de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar deel aan het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van de provincie Antwerpen. Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de school het volledige 10op10-label gehaald. Hiervoor voldoet ze aan een aantal criteria, zoals het opstarten van een verkeerswerkgroep, de ouders betrekken, voldoende praktijklessen geven op de speelplaats en op straat. Na het behalen van het volledige 10op10-label gaat de school op eigen krachten verder met haar verkeersproject.


De subsidies worden over de hele provincie aangevraagd. Ook in scholen in de andere regio’s zijn mooie fietsenstallingen gezet.

In Nijlen heeft Vrije Basisschool De Zandloper de extra subsidie goed benut. Zij realiseerden in samenwerking met ouders en leerkrachten een aangepaste fietsenstalling voor de kleuter- en lagere school.

Ook de Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer uit Rijkevorsel kocht met provinciale subsidies een nieuwe fietsenstalling aan. Omdat er een enorme fietscultuur heerst in de school – zo'n 80% van de leerlingen fietst – was een uitbreiding van de fietsenstalling nodig. Dankzij het vernieuwde wielklemsysteem kunnen er nu 130 fietsen staan en kunnen de leerlingen gemakkelijker parkeren.

Basisschool Het Klepperke uit Balen zet heel erg in op duurzaamheid, zowel op vlak van milieu als verplaatsing. Daarom kozen zij bewust voor een fietsenstalling met een groendak. De meeste schooluitstappen gebeuren met de fiets en dankzij een goed georganiseerd systeem met pictogrammen kunnen fietsers en stappers vlot de school verlaten.

 

10op10-dag inspireert scholen rond verkeersveiligheid

publish date
10.10.2017
???module.newsItem.label.themes???

De 10op10-dag is een jaarlijks vormings- en netwerkingsevenement dat de provincie Antwerpen organiseert voor de basisscholen die rond verkeersveiligheid werken. Vandaag vond de 17e editie plaats. Verkeersouders, politieagenten, gemeenten en iedereen ide betrokken is bij verkeerss- en mobiliteitseducatie namen eraan deel. Het 10op10-team begeleidde ondertussen al bijna 500 basisscholen in onze provincie.

Scholen, gemeenten, politieagenten en verkeersouders verzamelden vandaag in het Vormingscentrum in Malle voor een verkeerseducatieve dag. Dit evenement is een onderdeel van het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van het basisonderwijs.

Om het deellabel te behalen, stimuleert de provincie een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Samen versterken ze praktijkgerichte verkeerseducatie op school en wordt  het thema verkeersveiligheid een permanent thema in de schoolwerking. 

Vandaag beloonde de provincie Antwerpen elke school voor haar inzet met een inspirerende dag en een educatief cadeau: een spandoek om de betrokkenheid rond verkeersveiligheid te verhogen, en 2 nieuwe lesfiches voor de 10op10-klasmap. Deze lesfiches worden zelfs gebruikt tot in Zuid-Afrika en Bolivia!

Behaalde deellabels

Vandaag kregen 26 deelnemende scholen een 10op10-deellabel: 10 scholen ontvingen het eerste deellabel, 13 het tweede en 3 het derde en laatste deellabel. We tellen 70 scholen die op weg zijn naar een volgend deellabel. Zelfs 153 scholen die eerder het label behaalden, blijven deelnemen aan het 10op10-project, omwille van de waardevolle ondersteuning. Het 10op10-team van de provincie Antwerpen ondersteunt elke school met een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches, subsidies, de vrolijke mascotte Millo, …
Een lijst met de status van alle deelnemende scholen vind je op de 10op10-website.

 

10op10 voor verkeer op school

Met het 10op10-project van de provincie Antwerpen geven scholen van het basisonderwijs hun werkwijze rond verkeer een echte boost. Verkeersveiligheid voor kinderen gaat om het voorzien van goede infrastructuur, veel oefenen en het creëren van een lokaal draagvlak. 10op10 betrekt niet alleen de leerkrachten en leerlingen bij dit thema, maar ook de ouders, het gemeentebestuur en de lokale politiezones. Scholen groeien in 3 fasen naar het 10op10-label. 

Het effect? We tellen 250 verkeersactieve scholen met een werking die bijna 70.000 kinderen voorbereidt op een veilige deelname aan het verkeer.

Welzijn op het werk, uitgave 2017

publish date
09.03.2017
boek Welzijn op het Werk

Ontdek nu onze editie van het handboek ‘Welzijn op het werk’. Het boek bestaat uit 44 brochures waarvan er 9 volledig herwerkt werden (zowel inhoudelijk als layoutmatig) en dit in samenwerking met CoBePrev. Centraal bij de herwerking staat de multidisciplinaire preventieadviseur van de toekomst, die op het vlak van elke welzijnsdiscipline mee kan werken met de specialist.

Alle 44 brochures van deze editie 2017 verwijzen naar de nieuwe Codex Welzijn op het werk van 28 april 2017.

Als je met preventie bezig bent, blijft het handboek hét standaard naslagwerk over preventiebeleid, met een schat aan informatie en praktische tips voor preventiemaatregelen. Een inhoudsopgave en samenvatting van de nieuwigheden in uitgave 2017 vind je in dit overzicht

Eigenaars Welzijn op het werk uitgave 2011 en/of 2014

In de nieuwe editie van het Handboek ‘Welzijn op het werk’ zullen alle 44 brochures verwijzen naar de nieuwe Codex van april 2017. Hierdoor bieden we geen update-pakketten aan. Als je er zeker van wil zijn dat je over de meest actuele informatie beschikt voor alle hoofdstukken, investeer je best in een nieuw boek.

Prijs

€ 189 (+ € 8 verzendingskosten)

Kortingen

Hoeveelheidskorting:

 • € 170 vanaf 25 stuks 
 • € 160 vanaf 100 stuks 

Korting CoBePrev:

Als lid van een vereniging die behoort tot CoBePrev (Prebes, VerV, BeS, BSOH, VVIB, VVVB) kan je het boek bestellen aan € 170 (+ € 8 verzendingskosten). Het voordeeltarief is niet cumuleerbaar met andere kortingen en wordt alleen toegekend als je bestelt via de website van jouw vereniging.

Studentenkorting:

Bij bepaalde bachelor-, master- en MaNaMA-opleidingen maakt arbeidsveiligheid niveau 1 of niveau 2 een onderdeel uit van het curriculum; zie de lijst hieronder. Studenten die een van deze opleidingen volgen, kunnen genieten van een reductieprijs op vertoon van hun studentenkaart

Studentenprijs € 120 (+ € 8 verzendingskosten) per boek. Deze prijs geldt voor studenten:

 • MAnaMa MSc Safety Engineering – Optie Prevention (KU Leuven TW)
 • BA Integrale Veiligheid (AP Hogeschool)
 • BA en MA milieu- en preventiemanagement (KUL campus Brussel)
 • BA Toegepaste gezondheidswetenschappen, Keuzetraject Organisatie en Gezondheid (Howest Oostende)
 • MaNaMa in de arbeidsgeneeskunde (UA Arbeidsgeneeskunde)
 • Master in de veiligheidswetenschappen (UA)

De aankoop kan gebeuren door de hogeschool/universiteit of door de student zelf (1 boek per student).

Bestel het handboek Welzijn op het Werk, editie 2017

Gebruik hiervoor ons online bestelformulier.

Eerste maximumfactuur in alle provinciale scholen

publish date
23.06.2016
???module.newsItem.label.themes???

Maximumfactuur en kostenanalyse laat de schoolfactuur voor 4518 leerlingen krimpen

 


 Vanaf volgend schooljaar voert de provincie Antwerpen als eerste in Vlaanderen de maximumfactuur in voor al haar secundaire scholen én dit voor alle graden.  De 4518 leerlingen uit de scholen PIVA, PTS Boom, PTS Mechelen, PITO Stabroek en Provinciaal Instituut Sint-Godelieve betalen dan een maximum bedrag, per graad en per opleiding vastgelegd. 

 


Om de kosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden, bestaat sinds 2008 een maximumfactuur voor het lager onderwijs. Die bepaalt hoeveel de school extra mag doorrekenen aan de ouders. Voor het middelbaar onderwijs nam het provinciaal onderwijs zelf initiatief. Drie jaar geleden met de invoer van de maximumfactuur van 250 euro voor de eerste graad en nu met een tabel per school die voor elke opleiding laat zien wat ze kost per jaar. Ouders weten dus exact wat de opleiding zal kosten. En dat met een dubbel engagement van alle scholene: Enerzijds zullen kosten zo laag mogelijk zijn, en anderzijds zal er nooit meer worden aangerekend.

 

Voordelen van maximumfactuur voor ouders én de school

De provinciebestuur is dus niet aan haar proefstuk toe. In het schooljaar 2015-2016 startte een proefproject met een maximumfactuur voor de 2e en 3e graad in het Provinciaal instituut Sint-Godelieve in Antwerpen. Niets dan positieve resultaten kwamen daaruit: zelfs 80% minder adminstratie en beduidend minder onbetaalde rekeningen voor de school, maar vooral een duidelijk zicht op de studies voor de ouders.

 

School gaat bewuster om met studiekosten

De provinciale scholen mikken niet alleen op met een duidelijke eindafrekening. In de aanloop naar de invoering van de maximumfactuur werden alle scholen begeleid om de schoolkosten zo laag mogelijk te maken. Schooluitstappen kunnen ook met de fiets bijvoorbeeld (dankzij het gebruik van aangekochte schoolfietsen voor wie er zelf geen heeft), en voor sommige dure studieboeken kan een goedkoper alternatief worden gevonden. De scholen gebruikten voor de kostenanalyse de studiekostenmonitor ontwikkeld door HIVA en de KU Leuven. Deze onderscheidt 21 kostenrubrieken van studieboeken, kopiekosten, stagekosten, studiebegeleidingkosten tot eenmalige uitgaven zoals klasfoto of 100 dagen.


 
Door de schoolkosten voor aanvang van het schooljaar vast te leggen, moet een school ook beter plannen. Er is immers geen ruimte voor ongeplande, dure schoolactiviteiten. De provincie heeft er als inrichtende macht altijd bewust voor gekozen om het onderwijs goedkoop te houden.  De vijf scholen halen ook voordeel uit de grotere raamcontracten die het provinciebestuur afsluit voor bijvoorbeeld werkkledij en uniformen.

 

Zit je ergens mee? Chat met het CLB!

publish date
03.02.2016
???module.newsItem.label.themes???

Het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wil dat leerlingen en studenten zich goed voelen op school, zowel mentaal, lichamelijk als emotioneel. 

Daarom kunnen jullie, je ouders of je school bij ons terecht met vragen over leren en studeren, je schoolloopbaan, je gezondheid of of over hoe jij je voelt. Via je school of een rechtstreekse afspraak.

Maar omdat we vooral dicht bij jou willen staan, kun je sinds 1 februari 2016 ook chatten met ons. 

Voortaan kun je van maandag tot donderdag terecht in het online CLB-bureau! Volledig anoniem chat je dan met een van de vier CLB-medewerkers die dan tussen 17 en 20u voor je klaar zitten. Op woensdag kan dit al vanaf 14u. Wil je toch liever met een CLB-medewerker "in real life" spreken, dan kun je nog steeds tijdens de kantoruren terecht op bij een CLB-medewerker van je school, of op afspraak buiten de kantooruren.

Wil je weten waarvoor je zoal bij het CLB terecht kunt, surf dan naar de pagina leerlingenbegeleiding.

DEL your problems, take CTRL of your life!

Campus Spoor Noord officieel geopend

publish date
04.06.2015

De nieuwe campus Wetenschap en Techniek op Spoor Noord in Antwerpen is klaar. De provincie Antwerpen bouwde het moderne campusgebouw voor de Artesis Plantijn Hogeschool (AP Hogeschool). 1500 studenten van het departement Wetenschap en Techniek nemen bij de start van het nieuwe academiejaar hun intrek in het gebouw met onder andere hypermoderne labo's. Spoor Noord wordt daarmee dé studentensite van de stad.

Het nieuwe gebouw is studentgericht met grote aula's, projectruimten en een binnenplaats om te ontspannen. Maar het belangrijkste is dat het gebouw helemaal afgestemd is op de noden van wetenschaps- en techniekopleidingen. Zo kunnen de studenten er werken in goed uitgeruste labo's met onder andere een ultramoderne, industriële pompinstallatie en zitten de landmeters vlak bij het park.

De provincie zet ook in op het ecologische aspect. De gloednieuwe campus heeft ecologische daken, een patio en een binnentuin. Het is niet enkel een plek om te werken, maar ook om van gedachten te wisselen en te ontspannen.
De 6 opleidingen van het departement Wetenschap en Techniek verhuizen van Boom, Mechelen en Antwerpen naar de nieuwe campus aan Spoor Noord. Uiteindelijk zullen 5000 studenten uit maar liefst 14 bacheloropleidingen hun intrek nemen in de 2 moderne campusgebouwen van de AP Hogeschool. De gebouwen zijn trouwens ondergronds verbonden. Een nieuwe studentenbuurt en poort tot de stad is geboren.