De Mega Museum Make-over

publish date
18.01.2018

Dit schooljaar kun je nog voor de laatste keer op bezoek bij tante Sidonia in het Suske en Wiske - Kindermuseum. Vanaf 1 juli sluit het Kindermuseum een jaar lang zijn deuren voor grondige verbouwingswerken. 

De villa van Willy Vandersteen is dringend aan renovatie toe, maar ook het kinderparcours zelf krijgt een volledige make-over. Vanaf de zomer 2019 kun je het spiksplinternieuwe Kindermuseum weer bezoeken.

32.000 euro subsidies voor verkeersveilige initiatieven in 10op10-schoolomgevingen

publish date
08.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen kent in totaal 32.000 euro subsidies voor verkeersveilige initiatieven en investeringen toe aan 3 basisscholen en 6 gemeenten. Dankzij het 10op10-project ondersteunt de provincie Antwerpen scholen en gemeenten bij de aankoop van materiaal voor verkeerslessen of infrastructuurwerken voor voetgangers en fietsers in schoolomgevingen.

Het 10op10-project leert kinderen uit de basisschool hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer door in te zetten op praktijklessen, een veilige schoolomgeving en betrokkenheid van de ouders. Via de 10op10-subsidies stimuleert het project onder meer de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen trainen op stap- en fietsvaardigheden. Zo leren ze al op jonge leeftijd zich veiliger in het verkeer te verplaatsen. Ook gemeentebesturen kunnen een beroep doen op deze subsidiëring als zij investeren in een veiligere schoolomgeving. Bijvoorbeeld door de aanmaak van een verkeerseducatieve route.

Via de 10op10-subsidies ondersteunt de provincie duurzame projecten die de verkeersveiligheid in en rondom de schoolomgeving verhogen. De voorgelegde projecten zijn gevarieerd, en gaan van aankoop van educatieve verkeersmaterialen en schoolfietsen tot het plaatsen van nieuwe en veilige fietsrekken. In de stadsregio Turnhout starten 3 gemeenten samen de ontwikkeling van een digitale schoolroutekaart, zodat alle leerlingen op hun grondgebied via veilige aanrijroutes hun scholen kunnen bereiken. De samenwerking tussen scholen en gemeentebesturen is een absolute meerwaarde op dit vlak.

Toegekende subsidies
Aan deze drie scholen werd een 10op10-subsidie toegekend:
1. KS Zonnebloem uit Sint-Amands, 1.248,48 EUR voor aankoop van verkeers- en behendigheidsmateriaal zoals fietsen, brug en wip.
2. GBS Gompel uit Mol, 5.000 EUR voor de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen.
3. Sint-Victor uit Turnhout, 4.973, 10 EUR voor de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen.

Aan deze gemeenten werd een 10-op10-subsidie toegekend:
1. Gemeente Hulshout, 1.155, 20 EUR voor de aankoop van verkeersveiligheidsmaterialen zoals Victor Veiligfiguren, borden en hesjes ‘gemachtigd opzichter’ en kinderopvangbegeleiders.
2. De stad Turnhout en de gemeenten Oud-Turnhout en Beerse voor de realisatie van een digitale schoolroutekaart, respectievelijk 5.000 EUR, 4.000 EUR en 5.000 EUR.
3. Gemeente Kasterlee, 3.000 EUR, voor de aankoop van verkeers- en behendigheidsmaterialen zoals kegels, steps, loopfietsen en fietshelmen.
4. Gemeente Arendonk, 2.660 EUR, voor de aankoop van schoolfietsen.
 

10op10-dag inspireert scholen rond verkeersveiligheid

publish date
10.10.2017
???module.newsItem.label.themes???

De 10op10-dag is een jaarlijks vormings- en netwerkingsevenement dat de provincie Antwerpen organiseert voor de basisscholen die rond verkeersveiligheid werken. Vandaag vond de 17e editie plaats. Verkeersouders, politieagenten, gemeenten en iedereen ide betrokken is bij verkeerss- en mobiliteitseducatie namen eraan deel. Het 10op10-team begeleidde ondertussen al bijna 500 basisscholen in onze provincie.

Scholen, gemeenten, politieagenten en verkeersouders verzamelden vandaag in het Vormingscentrum in Malle voor een verkeerseducatieve dag. Dit evenement is een onderdeel van het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van het basisonderwijs.

Om het deellabel te behalen, stimuleert de provincie een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Samen versterken ze praktijkgerichte verkeerseducatie op school en wordt  het thema verkeersveiligheid een permanent thema in de schoolwerking. 

Vandaag beloonde de provincie Antwerpen elke school voor haar inzet met een inspirerende dag en een educatief cadeau: een spandoek om de betrokkenheid rond verkeersveiligheid te verhogen, en 2 nieuwe lesfiches voor de 10op10-klasmap. Deze lesfiches worden zelfs gebruikt tot in Zuid-Afrika en Bolivia!

Behaalde deellabels

Vandaag kregen 26 deelnemende scholen een 10op10-deellabel: 10 scholen ontvingen het eerste deellabel, 13 het tweede en 3 het derde en laatste deellabel. We tellen 70 scholen die op weg zijn naar een volgend deellabel. Zelfs 153 scholen die eerder het label behaalden, blijven deelnemen aan het 10op10-project, omwille van de waardevolle ondersteuning. Het 10op10-team van de provincie Antwerpen ondersteunt elke school met een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches, subsidies, de vrolijke mascotte Millo, …
Een lijst met de status van alle deelnemende scholen vind je op de 10op10-website.

 

10op10 voor verkeer op school

Met het 10op10-project van de provincie Antwerpen geven scholen van het basisonderwijs hun werkwijze rond verkeer een echte boost. Verkeersveiligheid voor kinderen gaat om het voorzien van goede infrastructuur, veel oefenen en het creëren van een lokaal draagvlak. 10op10 betrekt niet alleen de leerkrachten en leerlingen bij dit thema, maar ook de ouders, het gemeentebestuur en de lokale politiezones. Scholen groeien in 3 fasen naar het 10op10-label. 

Het effect? We tellen 250 verkeersactieve scholen met een werking die bijna 70.000 kinderen voorbereidt op een veilige deelname aan het verkeer.

Welzijn op het werk, uitgave 2017

publish date
09.03.2017
boek Welzijn op het Werk

Ontdek nu onze editie van het handboek ‘Welzijn op het werk’. Het boek bestaat uit 44 brochures waarvan er 9 volledig herwerkt werden (zowel inhoudelijk als layoutmatig) en dit in samenwerking met CoBePrev. Centraal bij de herwerking staat de multidisciplinaire preventieadviseur van de toekomst, die op het vlak van elke welzijnsdiscipline mee kan werken met de specialist.

Alle 44 brochures van deze editie 2017 verwijzen naar de nieuwe Codex Welzijn op het werk van 28 april 2017.

Als je met preventie bezig bent, blijft het handboek hét standaard naslagwerk over preventiebeleid, met een schat aan informatie en praktische tips voor preventiemaatregelen. Een inhoudsopgave en samenvatting van de nieuwigheden in uitgave 2017 vind je in dit overzicht

Eigenaars Welzijn op het werk uitgave 2011 en/of 2014

In de nieuwe editie van het Handboek ‘Welzijn op het werk’ zullen alle 44 brochures verwijzen naar de nieuwe Codex van april 2017. Hierdoor bieden we geen update-pakketten aan. Als je er zeker van wil zijn dat je over de meest actuele informatie beschikt voor alle hoofdstukken, investeer je best in een nieuw boek.

Prijs

€ 189 (+ € 8 verzendingskosten)

Kortingen

Hoeveelheidskorting:

  • € 170 vanaf 25 stuks 
  • € 160 vanaf 100 stuks 

Korting CoBePrev:

Als lid van een vereniging die behoort tot CoBePrev (Prebes, VerV, BeS, BSOH, VVIB, VVVB) kan je het boek bestellen aan € 170 (+ € 8 verzendingskosten). Het voordeeltarief is niet cumuleerbaar met andere kortingen en wordt alleen toegekend als je bestelt via de website van jouw vereniging.

Studentenkorting:

Bij bepaalde bachelor-, master- en MaNaMA-opleidingen maakt arbeidsveiligheid niveau 1 of niveau 2 een onderdeel uit van het curriculum; zie de lijst hieronder. Studenten die een van deze opleidingen volgen, kunnen genieten van een reductieprijs op vertoon van hun studentenkaart

Studentenprijs € 120 (+ € 8 verzendingskosten) per boek. Deze prijs geldt voor studenten:

  • MAnaMa MSc Safety Engineering – Optie Prevention (KU Leuven TW)
  • BA Integrale Veiligheid (AP Hogeschool)
  • BA en MA milieu- en preventiemanagement (KUL campus Brussel)
  • BA Toegepaste gezondheidswetenschappen, Keuzetraject Organisatie en Gezondheid (Howest Oostende)
  • MaNaMa in de arbeidsgeneeskunde (UA Arbeidsgeneeskunde)
  • Master in de veiligheidswetenschappen (UA)

De aankoop kan gebeuren door de hogeschool/universiteit of door de student zelf (1 boek per student).

Bestel het handboek Welzijn op het Werk, editie 2017

Gebruik hiervoor ons online bestelformulier.

Eerste maximumfactuur in alle provinciale scholen

publish date
23.06.2016
???module.newsItem.label.themes???

Maximumfactuur en kostenanalyse laat de schoolfactuur voor 4518 leerlingen krimpen

 


 Vanaf volgend schooljaar voert de provincie Antwerpen als eerste in Vlaanderen de maximumfactuur in voor al haar secundaire scholen én dit voor alle graden.  De 4518 leerlingen uit de scholen PIVA, PTS Boom, PTS Mechelen, PITO Stabroek en Provinciaal Instituut Sint-Godelieve betalen dan een maximum bedrag, per graad en per opleiding vastgelegd. 

 


Om de kosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden, bestaat sinds 2008 een maximumfactuur voor het lager onderwijs. Die bepaalt hoeveel de school extra mag doorrekenen aan de ouders. Voor het middelbaar onderwijs nam het provinciaal onderwijs zelf initiatief. Drie jaar geleden met de invoer van de maximumfactuur van 250 euro voor de eerste graad en nu met een tabel per school die voor elke opleiding laat zien wat ze kost per jaar. Ouders weten dus exact wat de opleiding zal kosten. En dat met een dubbel engagement van alle scholene: Enerzijds zullen kosten zo laag mogelijk zijn, en anderzijds zal er nooit meer worden aangerekend.

 

Voordelen van maximumfactuur voor ouders én de school

De provinciebestuur is dus niet aan haar proefstuk toe. In het schooljaar 2015-2016 startte een proefproject met een maximumfactuur voor de 2e en 3e graad in het Provinciaal instituut Sint-Godelieve in Antwerpen. Niets dan positieve resultaten kwamen daaruit: zelfs 80% minder adminstratie en beduidend minder onbetaalde rekeningen voor de school, maar vooral een duidelijk zicht op de studies voor de ouders.

 

School gaat bewuster om met studiekosten

De provinciale scholen mikken niet alleen op met een duidelijke eindafrekening. In de aanloop naar de invoering van de maximumfactuur werden alle scholen begeleid om de schoolkosten zo laag mogelijk te maken. Schooluitstappen kunnen ook met de fiets bijvoorbeeld (dankzij het gebruik van aangekochte schoolfietsen voor wie er zelf geen heeft), en voor sommige dure studieboeken kan een goedkoper alternatief worden gevonden. De scholen gebruikten voor de kostenanalyse de studiekostenmonitor ontwikkeld door HIVA en de KU Leuven. Deze onderscheidt 21 kostenrubrieken van studieboeken, kopiekosten, stagekosten, studiebegeleidingkosten tot eenmalige uitgaven zoals klasfoto of 100 dagen.


 
Door de schoolkosten voor aanvang van het schooljaar vast te leggen, moet een school ook beter plannen. Er is immers geen ruimte voor ongeplande, dure schoolactiviteiten. De provincie heeft er als inrichtende macht altijd bewust voor gekozen om het onderwijs goedkoop te houden.  De vijf scholen halen ook voordeel uit de grotere raamcontracten die het provinciebestuur afsluit voor bijvoorbeeld werkkledij en uniformen.

 

Klopt jouw hart voor Mechelen?

publish date
09.06.2016
???module.newsItem.label.themes???
Mechelen. St Rumbolds Cathedral., Grote Markt

Momenteel zijn er zo’n 80 gidsen actief in Mechelen, maar dat blijkt nog niet voldoende om alle bezoekers het mooie Mechelen te helpen ontdekken.

Daarom lanceert Toerisme Mechelen nu een oproep. “We zoeken mensen met een hart voor Mechelen, die bezoekers graag op een enthousiaste manier warm maken voor kunst, cultuur en geschiedenis in onze stad”, zegt schepen van Toerisme Björn Siffer.

CVO Provincie Antwerpen organiseert de gidsenopleiding, die start in september 2016 en bestaat uit twee luiken: een basisjaar en een specialisatiejaar.

Je leert een rondleiding opbouwen en geven voor verschillende doelgroepen: toeristen, verenigingen, volwassenen, kinderen … Wie slaagt voor de opleiding, wordt erkend als gids door Toerisme Vlaanderen en ontvangst een officiële gidskaart, een noodzakelijke voorwaarde om voor de stad of in de historische kerken van Mechelen te kunnen gidsen.

Voel jij je geroepen? Meer info vind je hier.

Lees het volledige persbericht.

Zit je ergens mee? Chat met het CLB!

publish date
03.02.2016
???module.newsItem.label.themes???

Het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wil dat leerlingen en studenten zich goed voelen op school, zowel mentaal, lichamelijk als emotioneel. 

Daarom kunnen jullie, je ouders of je school bij ons terecht met vragen over leren en studeren, je schoolloopbaan, je gezondheid of of over hoe jij je voelt. Via je school of een rechtstreekse afspraak.

Maar omdat we vooral dicht bij jou willen staan, kun je sinds 1 februari 2016 ook chatten met ons. 

Voortaan kun je van maandag tot donderdag terecht in het online CLB-bureau! Volledig anoniem chat je dan met een van de vier CLB-medewerkers die dan tussen 17 en 20u voor je klaar zitten. Op woensdag kan dit al vanaf 14u. Wil je toch liever met een CLB-medewerker "in real life" spreken, dan kun je nog steeds tijdens de kantoruren terecht op bij een CLB-medewerker van je school, of op afspraak buiten de kantooruren.

Wil je weten waarvoor je zoal bij het CLB terecht kunt, surf dan naar de pagina leerlingenbegeleiding.

DEL your problems, take CTRL of your life!

Campus Spoor Noord officieel geopend

publish date
04.06.2015

De nieuwe campus Wetenschap en Techniek op Spoor Noord in Antwerpen is klaar. De provincie Antwerpen bouwde het moderne campusgebouw voor de Artesis Plantijn Hogeschool (AP Hogeschool). 1500 studenten van het departement Wetenschap en Techniek nemen bij de start van het nieuwe academiejaar hun intrek in het gebouw met onder andere hypermoderne labo's. Spoor Noord wordt daarmee dé studentensite van de stad.

Het nieuwe gebouw is studentgericht met grote aula's, projectruimten en een binnenplaats om te ontspannen. Maar het belangrijkste is dat het gebouw helemaal afgestemd is op de noden van wetenschaps- en techniekopleidingen. Zo kunnen de studenten er werken in goed uitgeruste labo's met onder andere een ultramoderne, industriële pompinstallatie en zitten de landmeters vlak bij het park.

De provincie zet ook in op het ecologische aspect. De gloednieuwe campus heeft ecologische daken, een patio en een binnentuin. Het is niet enkel een plek om te werken, maar ook om van gedachten te wisselen en te ontspannen.
De 6 opleidingen van het departement Wetenschap en Techniek verhuizen van Boom, Mechelen en Antwerpen naar de nieuwe campus aan Spoor Noord. Uiteindelijk zullen 5000 studenten uit maar liefst 14 bacheloropleidingen hun intrek nemen in de 2 moderne campusgebouwen van de AP Hogeschool. De gebouwen zijn trouwens ondergronds verbonden. Een nieuwe studentenbuurt en poort tot de stad is geboren.