Steunmaatregelen voor opleidingen

KMO-portefeuille

Bespaar tot 30% op het inschrijvingsgeld voor je opleiding! Als onderdeel van de AP Hogeschool zijn alle opleidingen van het Veiligheidsinstituut erkend i.f.v. de KMO-portefeuille. Het registratienummer is DV.O232895.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kunnen kleine ondernemingen via de KMO-portefeuille 30% van het inschrijvingsgeld voor een opleiding recupereren. Voor middelgrote ondernemingen is dat 20%. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Vlaams opleidingsverlof

Een aantal van onze opleidingen zijn erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof

  • Manager psychosociale risico's: ODB-1001692
  • Preventieadviseur niveau 2: ODB-1001337 (je dient een aanvraag in voor 1 of beide modules)
  • Preventieadviseur niveau 3: ODB-1001338
  • TMB voor preventieadviseurs: ODB-1001336

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Betaald educatief verlof Brussels gewest

Onze opleidingen hebben ook een erkenning voor betaald educatief verlof in het Brussels gewest:

  • Preventieadviseur niveau 2: BR-261-2021
  • Preventieadviseur niveau 3: BR-263-2021
  • TMB voor preventieadviseurs: BR-262-121

Meer informatie voor werknemers kan je vinden op de website van het Brussels gewest

Vlaamse opleidingscheques

Onze opleidingen tot preventieadviseur zijn erkend in het kader van Vlaamse opleidingscheques.

Volg je als werknemer een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques. Daarmee kan je je opleiding gedeeltelijk betalen. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid

Vlaams opleidingskrediet

Werk je in de privésector en onderbreek je jouw loopbaan om een opleiding te volgen? Dan kun je van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie opleidingskrediet krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die je ontvangt boven op je onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Opleidingsfonds dienstencheques

Groepsbezoeken aan de didactische ruimte (erkenningsnummer VG_E_00943) en in company trainingen rond veiligheid en ergonomie (erkenningsnummer VG_E_00942) zijn goedgekeurd door het Opleidingsfonds dienstencheques. Dienstencheque-ondernemingen kunnen via die weg hun medewerkers op een voordelige manier laten opleiden. 

Andere subsidies

Voor organisaties uit de sector van de sociale economie is er de provinciale portefeuille sociale economie

Daarnaast ondersteunen verschillende sectororganisaties opleidingen van bij hun aangesloten bedrijven. Algemene info vind je op de website Werk.be. Bijvoorbeeld: