Aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem in het lager onderwijs

Datum/uur
  • maandag 8 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Leerkrachten

  • Lager onderwijs

Prijs

10€

Inhoud?

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en er gepast op te reageren. We maken aan de hand van zes criteria en een aantal concrete casussen een inschatting van het gedrag en gaan hierover in discussie. We bekijken enkele relevante tips om het gesprek aan te gaan met het kind en de situatie verder op te volgen. 

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

Coronamaatregelen?

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Volgende van de detaillijst