Infosessie Taal- en Wiskanjers Zorg (Turnhout)

Datum/uur
  • woensdag 15 mei 2019 van 15 uur tot 16.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
maandag 13 mei 2019
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

  • Lerarenopleiding

Prijs

Gratis

Duik in de Taal- en Wiskanjers Zorg!

Een educatief medewerker van Plantyn zal deze infosessie begeleiden en je inzicht geven in hoe je met de methode(s) aan de slag kunt.

Over de Taalkanjers Zorg:

De Taalkanjers Schoolzorg bestaat uit 13 methode-onafhankelijke schoolzorgmappen. 
Deze reeks bevat de leerstof vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. Alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Ideaal om in te zetten voor fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

  • Fase 2 - extra remedïeringsmateriaal bij een bepaald taaldomein
  • Fase 3 - selecteer uit de verschillende domeinen en stel zo gemakkelijk een individueel taaltraject op

De mappen zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd.

De vaste structuur van de prikkelarme werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten.

Over de Wiskanjers Zorg:

De Wiskanjers Schoolzorg bestaat uit 13 methode-onafhankelijke schoolzorgmappen. 
Deze reeks bevat de leerstof vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. Alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen.

Ideaal om in te zetten voor fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

  • Fase 2 - extra remedïeringsmateriaal bij een bepaald wiskundedomein
  • Fase 3 - selecteer uit de verschillende domeinen en stel zo gemakkelijk een individueel leertraject op maat van elk kind

De mappen zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd.

De vaste structuur van de prikkelarme werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten.

Aantal deelnemers:

minimum 10 deelnemers

Bijkomende info:

Je krijgt tijdens deze infosessie ook de kans de nieuwe Taalkanjers in te kijken. Verder krijgen scholen die na deze infosessie de materialen willen aankopen een interessante korting.

Volgende van de detaillijst