MO1

Modulaire brandweeropleiding cfr. vroegere opleiding tot sergeant.

Leerdoelstellingen

Tijdens de opleiding MO1 krijg je meer inzicht in het verloop van een interventie. Je maakt kennis met je taak als bevelvoerder. Zo ga je een interventie op een gestructureerde wijze leiden, met kennis van zaken en met oog voor de eigen veiligheid en die van je team.

Je krijgt inzicht in blustactieken bij verschillende branden en maakt kennis met vaste blusinstallaties en brandbeveiligingsinstallaties. Je leert vaardigheden zoals rapporteren, communiceren, leidinggevende opdrachten vervullen en didactische overdrachtstechnieken hanteren.

Programma

De opleiding duurt 254 uur en bestaat uit de volgende modules:

1. Bevelvoering
2. Brandbestrijding 1
3. Brandbestrijding 2
4. Compartment Fire Behaviour Training praktijk
5. Industriële brandbestrijding
6. Hulpverlening
7. Gevaarlijke stoffen 1
8. Gevaarlijke stoffen 2
9. GIP
10. FOROP1
11. PREV1
12. EVAL

De eerste negen modules zijn generieke kennis. Wie bij de beroepsbrandweer wil, moet echter ook de modules 10, 11 en 12 volgen. Vrijwilligers hebben de vrije keuze.

Voorwaarden inschrijving

 • Elke deelnemer heeft al het brevet BO2 of KPL op zak of is een administratief personeelslid van de hulpverleningszone.
 • Er kunnen per opleiding slechts 24 cursisten deelnemen. Schrijf je meerdere kandidaten in? Dan vragen we je een rangorde van de ingeschreven kandidaten mee te sturen. 
 • We reserveren geen plaatsen: enkel kandidaten waarvan we een inschrijvingsformulier + bestelbon ontvangen, komen in aanmerking.

Startdata 2019 en 2020

FOROP1

 • vrijdag 13 september 2019 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 12 oktober 2019
 • dinsdag 14 januari 2020 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 1 februari 2020
 • vrijdag 11 september 2020 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 10 oktober 2020

PREV1

 • voorjaar weekendcursus 21 maart 2020
 • voorjaar weekcursus 5 mei 2020
 • najaar weekendcursus 6 oktober 2020
 • najaar weekcursus 3 oktober 2020

EVAL

 • voorjaar weekendcursus 25 april 2020
 • voorjaar weekcursus 28 april 2020
 • najaar weekendcursus 3 oktober 2020
 • najaar weekendcursus 6 oktober 2020

Generieke kennis (modules 1 tot en met 9)

 • 9 januari 2020
 • 2 september 2020
 • 5 september 2020

 

Meer info?

Volgende van de detaillijst