Opleiding preventieadviseur niveau 2 - basismodule

Organisator
Provinciaal Veiligheidsinstituut

Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kun je voor beide terecht, al dan niet opeenvolgend.

Datum/uur
 • donderdag 5 maart 2020
Datum/uur
 • vrijdag 4 september 2020

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden

Prijs

€ 3030 incl. btw 

Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.

Locatie

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut vind je in de Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.

Doel van de cursus

Deelnemers worden via deze cursus voorbereid op hun toekomstige functie als preventieadviseur. Zij:

 • maken kennis met de basisbeginselen van het welzijnsgebeuren (wettelijk kader, betrokken actoren, structuren in het preventiebeleid, opsporen van risico’s).
 • krijgen les over de basiskennis m.b.t. de verschillende welzijnsdomeinen.
 • leren een aantal vaardigheden die specifiek van toepassing zijn op deze functie, zoals communiceren, coachen en overtuigen. 
 • nemen deel aan oefeningen en workshops (individueel en/of in groep) om de leerstof toe te passen.

Wat houdt de cursus in

De cursus is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule arbeidsveiligheid niveau 2

Wanneer je beide modules met succes doorloopt, ontvang je het getuigschrift preventieadviseur niveau 2.

In de basismodule mag je het volgende verwachten:

 • klassikale lessen - 22 lesdagen
 • workshops en oefeningen om de leerstof in praktijk te brengen
 • afsluitmoment met verplichte aanwezigheid
 • VOL-VCA examen en schriftelijk open boek examen

Docenten

Voor deze opleiding werken we enerzijds met interne docenten en anderzijds met freelance docenten die beschikken over specifieke (expert)ervaring in het werkveld.

Deelnemingsvoorwaarden

Beschikken over

 • het diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen OF
 • het getuigschrift preventieadviseur niveau 3, aangevuld met een bewijs dat je 5 jaar ervaring hebt in een preventiedienst

Deze cursus behandelt enkel de Belgische invulling van de Europese regelgeving. In Nederland is die vaak afwijkend. Het getuigschrift 'preventieadviseur niveau 2' kan in Nederland worden erkend als MVK-diploma, mits gunstig advies van Hobeon SKO. Informeer je hierover voordat je jezelf inschrijft.

Als Nederlandse cursist moet je een van de onderstaande documenten kunnen voorleggen om te starten aan de basismodule niveau 2:

 • einddiploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • einddiploma van het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)
 • getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

Ook interessant voor je collega's?

Gebruik de deelknopjes onderaan en stuur hen de link door.

Reglement

Op deze opleiding is het reglement open opleidingen van toepassing. Je kan dit onderaan deze pagina raadplegen, alle deelnemers aan de cursus ontvangen dit uiteraard bij de start van de opleiding.

Contactpersoon

Volgende van de detaillijst