Werken met onafhankelijke adem­bescherming – basis

Leerdoelstellingen

De nodige kennis en vaardigheden verwerven om op een veilige manier omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te gebruiken.

Doelgroep        

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

 • op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud zijn
 • over een verklaring van medische geschiktheid beschikken
 • een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei in het gelaat. Dit om veiligheidsredenen: haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.

Programma

Theoretisch gedeelte van het programma

 • wettelijke aspecten betreffende het dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van een ademluchttoestel
 • onderdelen van een ademluchttoestel
 • regeling van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming
 • het voortbewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe hierop reageren
 • persoonlijke ontsmetting

Praktisch gedeelte van het programma

 • gereedmaken ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • lopen met adembescherming (verscheidene parcours)
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. De opleiding duurt een volledige dag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

We organiseren deze opleiding vanaf 4 deelnemers. Er kunnen maximum 8 deelnemers tegelijk de opleiding volgen.

Meer info?

BO2 (korporaal)

Programma

De cursus BO2 omvat 30 uur en de volgende modules:
1. Bevelvoering
2. Arbeidsveiligheid
3. Coaching: werken met mensen

Startdatum

27 mei 2019

Meer info?

Ontzetting geknelde personen (bevelvoering)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je bent sergeant of korporaal met het brevet sergeant.
 • Je hebt de opleiding 'ontzetting geknelde personen voor gevorderden' of de keuzemodule 'reddingtechnieken' niveau korporaal al met succes gevolgd.

Programma

3 uur theorie en 12 uur praktijk

Theorie

 • Standaard Operatie Procedure 'Ontzetting'
 • stappenplan en taakverdeling
 • minimale PBM's
 • ongeval inschatten
 • gericht een patiënt redden en stabiliseren
 • benadering ongeval met beknelling
 • bevelvoering technieken en strategie
 • moeilijke cases ter illustratie


Praktijk

 • focus op technieken en SOP 'ontzetting'
 • uitleg technische werktuigen
 • praktijk voertuigen (vooral focus op technieken)
 1. voertuig op 4 wielen
 2. voertuig op zijkant tegen paal
 3. voertuig op dak
 4. voertuig onder trailer
 • focus op bevelvoering
 1. voertuig op zijkant op vangrail
 2. voertuig op dak in de gracht
 3. voertuig onder trein
 4. kettingbotsing snelweg   

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt in de vorm van een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Maximum aantal deelnemers

12

Datum

op aanvraag

Meer info?

Advanced Marine Firefighting

Leerdoelstellingen

Je gaat onder gecontroleerde omstandigheden het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen(hose-handling) en brandbestrijding aan boord van vaartuigen trainen. Na de cursus heb je voldoende vaardigheden om effectief een interventieploeg te leiden aan boord van een vaartuig.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Deelnemingsvoorwaarden

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minimaal 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Programma

Dag 1: theorie

 • begrip brand nader bekeken
 • brandoorzaken aan boord en preventie
 • constructie van vaten en opslag
 • brandweeruitrusting
 • draagbare snelblustoestellen
 • water en schuimarmaturen
 • branddetectie installaties
 • vaste blusinstallaties
 • algemene procedure brand
 • interventieplan
 • verloop van een interventie
 • tactiek en techniek bij een interventie
 • redding en berging

Dag 2: theoretisch gedeelte

 • wettelijke aspecten bij het dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van een ademluchttoestel
 • onderdelen van een ademluchttoestel
 • regelen van de ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • bewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

Dag 2: praktisch gedeelte

 • gereedmaken van ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles
 • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • bewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

Dag 3: praktijk met oefenbouw

 • korte hittegewenning
 • rookopbouw en stoomvorming
 • inzet kelderbrand
 • evacuatie slachtoffer in team (ten eerste: ploeg lokaliseren; ten tweede: versterking en pop evacueren)

Dag 3: praktijk met kleine blusmiddelen

 • gebruik poeder
 • gebruik CO₂
 • haspel
 • effect van brand op drukhouders
 • frietketelbrand
 • metaalbrand

Met duidelijke terugkoppeling naar kleine beginnende scheepsbrand zoals kajuitbrand, effect stoomvorming, geleiding metalen wanden onder en boven (kubusgedachte) waterlijn, verflockers, …

Dag 4: praktijk industriële brandbestrijding

 • hose-handling (beperking klaverblad in functie van ruimte op schip)
 • bundeltoepassingen
 • koelen van objecten (360°)
 • schuimtoepassingen – methode voor aanbrengen
 • grote vatenopslag met afblussen van drukbrand met poeder - manscherm
 • liggende tank benadering met brandende flens
 • eventueel luikbrand (hatch)

Datum                         

Doorlopend, 4 dagen (= acht dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (data af te spreken)

Meer info?

 

Vuur- en hittegewenning

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare of bedrijfsbrandweerdienst.
 • Je bent op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.
 • Je hebt een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei. Haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.
 • Je beschikt over een attest 'brandweerman' en 'persoonlijke bescherming' overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Leerdoelstellingen

Je komt onder gecontroleerde omstandigheden in contact met vuur, rook en warmte zodat je na deze opleiding weet hoe je moet reageren in geval van een binnenbrand. Veiligheid vormt een permanent aandachtspunt.

Programma

Theorie 1 uur

 • brandgedrag en gevaren van brand
 • brandgedrag met alle bijkomende fenomenen, zoals rookontwikkeling, stoomvorming, temperatuuropbouw, …

Praktijk 5 uur

 • individuele hittegewenning in een warme kamer
 • blindlopen in een warme kamer - zoekactie
 • energie- en rookopbouw in een garage
 • langdurige hittegewenning
 • opsporen van een brandhaard met gebruik van een hogedrukslang
 • invloed van stoom op blusverrichting in een gebouw
 • redden van slachtoffer en lokaliseren en blussen van brand
 • verschillende realistische scenario’s van binnenbranden met stijgende moeilijkheidsgraad

Datum

doorlopend, twee dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?

Training bedrijfsinterventieploeg voor zorginstellingen

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende taken en opdrachten van de eerste interventieploeg binnen de zorgsector. Zij hebben een notie van de meeste gevaren die voorkomen bij brand. Ook hoe ze hierop gepast kunnen reageren of hoe ze een deugdelijke evacuatie kunnen leiden.

Beginsituatie

Een bepaalde voorkennis is vereist: deelnemers moeten al een opleiding gehad hebben over de eerste interventiemiddelen.

Programma (voor een volledige lesdag)

Theorie

 • wettelijk kader bedrijfsinterventieploeg
 • tijdsverloop bij brand & branduitbreiding
 • brandvoorkoming – brandbestrijdingsmiddelen
 • taken & mogelijkheden van de interventieploeg
 • specifieke problemen binnen de zorgsector
 • evacuatie

Praktijk

 • oefening op compartimentering
 • evacuatieoefening
 • oriëntatieoefening
 • snelle evacuatietechnieken
 • communicatieoefeningen
 • blustechnieken
 • oefeningen brand in een patiëntenkamer
 • demo rookopbouw brandende matras

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. Je kunt de opleiding een hele of een halve dag volgen.

Aantal deelnemers

Minimum 10 en maximum 12 per opleiding.

Meer info?

Koelinstallaties

Doelgroep

Je bent lid van een openbare hulpdienst.

Leerdoelstellingen

Na de opleiding ken je de gevaren van het werken met ammoniak. Je bent ook op de hoogte van de inzetprocedure gevaarlijke stoffen en van de gevaren van het werken in gaspak bij hoge concentraties. Ook kun je na de opleiding op basis van een juist bevel een goede koelopstelling maken.

Programma

1 uur theorie + veiligheidsbriefing en 5 uur praktijk

Theorie

 • doelgebied van ammoniak
 • wat is ammoniak?
 • inzetprocedure bij incident

Praktijk

 • demo 1: reactie van water in vloeibare ammoniak
 • demo 2: reactie van ammoniak in water
 • demo 3: pvc/buthyl handschoen in ammoniak, resultaat bespreken
 • geurherkenning beneden de grenswaarde
 • bespreken van explosiegrenzen, verbrandingssnelheid, vlampunt, ontstekingsenergie en zelfontbrandingstemperatuur
 • demo 4: opzoeken van de explosiegrens in knalbox
 • demo 5: neutraliseren van ammoniak met C0 ²
 • verschillende betredingen in de ammoniakcontainer bij bijv. 100 ppm/500 ppm
 • herhaling klaverblad
 • vorderen met slangen onder druk
 • koelingsprincipe -360 ° koeling
 • aangestuurde demonstratie waterschilden
 • aanpak + koeling aangestraalde objecten
 • werken met aanvals-en backupstraal

Maximum aantal deelnemers

8

Datum

Op aanvraag

Meer info?

Meetploegen

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je beschikt over het brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Je wordt wegwijs gemaakt in het zonale meetplan en in de werkwijze van meetploegen. Je leert omgaan met gevaarlijke stoffen en werken met meetapparatuur. Na de opleiding ben je in staat om verantwoordelijkheid te dragen in een meetploeg van gevaarlijke stoffen.

Programma

16 uur theorie en 4 uur praktijk

Theorie

 • basis chemie + kaartlezen
 • explosiemeter
 • radioactiviteit
 • ADR-wetgeving
 • meetbuisjes
 • specifiek meetinstrument, gebruikt door de bandweerdiensten

De cursus wordt gegeven aan de hand van een syllabus en PowerPoint-presentaties.

Praktijk

Na de theoretische uiteenzetting volgt een praktijknamiddag. Tijdens deze geïntegreerde praktijkoefening die wordt beschouwd als een mondeling examen word je door de meetplancoördinator uitgestuurd naar verschillende meetpunten waar je een effectieve meting moet uitvoeren. Je bewijst dat je je nieuw verworven kennis over het gebruik van meetbuisjes, explosiemeters en toestellen voor het meten van ioniserende stralen kan toepassen. Als je geslaagd bent, krijg je een attest.

Maximum aantal deelnemers

24

Datum

Op aanvraag en bij voldoende inschrijvingen

Inschrijvingsformulier

Meer info?

Ontzetting geknelde personen (basis)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je beschikt over het brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Je leert de basisbeginselen van een ontzetting. Je past de standaard Operatie Procedure 'Ontzetting' adequaat toe. Na een aantal realistische oefeningen ben je getraind in het correcte gebruik van ontzettingsmaterieel.

Programma

2 uur theorie en 6 uur praktijk

Theorie

 • standaard Operatie Procedure 'Ontzetting'
 • stappenplan en taakverdeling
 • minimale PBM's
 • ontzettingsmaterieel
 • benadering ongeval met beknelling
 • risicobeheersing en stabilisatie
 • invloed van overtuigontwikkeling op de hulpverlening
 • toegang verschaffen
 • assistentie en traumazorg
 • ruimte creëren
 • immobilisatie- en bevrijdingstechnieken
 • multidisciplinaire samenwerking

Praktijk
Oefenen van verschillende situaties.

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt onder de vorm van een permanente evaluatie. Ben je geslaagd, dan krijg je een attest.

Maximum aantal deelnemers

8

Datum

op aanvraag

Meer info?

MO1

Modulaire brandweeropleiding cfr. vroegere opleiding tot sergeant.

Leerdoelstellingen

Tijdens de opleiding MO1 krijg je meer inzicht in het verloop van een interventie. Je maakt kennis met je taak als bevelvoerder. Zo ga je een interventie op een gestructureerde wijze leiden, met kennis van zaken en met oog voor de eigen veiligheid en die van je team.

Je krijgt inzicht in blustactieken bij verschillende branden en maakt kennis met vaste blusinstallaties en brandbeveiligingsinstallaties. Je leert vaardigheden zoals rapporteren, communiceren, leidinggevende opdrachten vervullen en didactische overdrachtstechnieken hanteren.

Programma

De opleiding duurt 254 uur en bestaat uit de volgende modules:

1. Bevelvoering
2. Brandbestrijding 1
3. Brandbestrijding 2
4. Compartment Fire Behaviour Training praktijk
5. Industriële brandbestrijding
6. Hulpverlening
7. Gevaarlijke stoffen 1
8. Gevaarlijke stoffen 2
9. GIP
10. FOROP1
11. PREV1
12. EVAL

De eerste negen modules zijn generieke kennis. Wie bij de beroepsbrandweer wil, moet echter ook de modules 10, 11 en 12 volgen. Vrijwilligers hebben de vrije keuze.

Voorwaarden inschrijving

 • Elke deelnemer heeft al het brevet BO2 of KPL op zak of is een administratief personeelslid van de hulpverleningszone.
 • Er kunnen per opleiding slechts 24 cursisten deelnemen. Schrijf je meerdere kandidaten in? Dan vragen we je een rangorde van de ingeschreven kandidaten mee te sturen. 
 • We reserveren geen plaatsen: enkel kandidaten waarvan we een inschrijvingsformulier + bestelbon ontvangen, komen in aanmerking.

Startdata 2019 en 2020

FOROP1

 • vrijdag 13 september 2019 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 12 oktober 2019
 • dinsdag 14 januari 2020 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 1 februari 2020
 • vrijdag 11 september 2020 (pedagogische opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening)
 • zaterdag 10 oktober 2020

PREV1

 • voorjaar weekendcursus 21 maart 2020
 • voorjaar weekcursus 5 mei 2020
 • najaar weekendcursus 6 oktober 2020
 • najaar weekcursus 3 oktober 2020

EVAL

 • voorjaar weekendcursus 25 april 2020
 • voorjaar weekcursus 28 april 2020
 • najaar weekendcursus 3 oktober 2020
 • najaar weekendcursus 6 oktober 2020

Generieke kennis (modules 1 tot en met 9)

 • 9 januari 2020
 • 2 september 2020
 • 5 september 2020

 

Meer info?

Beveiliging interventies openbare weg (bevelvoering)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt minimaal de graad van korporaal met het brevet sergeant.

Leerdoelstellingen

Je vergaart kennis over het wettelijke kader van de beveiliging van interventies op de openbare weg, de inzetbaarheid en de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig, de diverse types van wegen en hun mogelijke gevaren, het belang van signalisatiekleding, de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en het toepassingsveld ervan. Je kent de verschillende signalisatiemiddelen en je kunt het gebruik ervan bevelen. Je kunt de procedure voor het afbakenen van de interventiezone toepassen en toezicht uitvoeren. Je kent de gedragsregels bij interventies op de openbare weg en je kunt deze regels doen naleven. Je hebt een goed inzicht in uiteenlopende verkeerssituaties. Bovendien kun je ook adequaat communiceren met andere disciplines op het terrein.

Programma

4 uur theorie en 3 uur praktijk

 • samenvatting van de opleiding op het niveau brandweerman
 • afbakening
 • wetgeving
 • opstelling van commandovoertuigen en rol van de bevelvoerder
 • multidisciplinair overleg in functie van de beveiliging
 • variatie op de standaardprocedures

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt in de vorm van een permanente evaluatie.

Datum

op aanvraag

Maximum aantal deelnemers

theorie: 24
praktijk: 12

Meer info?

Scenariotraining brand (oefengebouw, bootel, appartement)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je beschikt over een schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt een brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Je leert de deurprocedure correct uitvoeren, adequaat een aflegsysteem toepassen, ademluchtprocedures uitvoeren, blindlooptechnieken, hittetraining en de methode van aanvallen: defensief of offensief.

Programma

6 uur praktijk

 • Vier of vijf verschillende brandscenario's worden door instructeurs voorgesteld of geacteerd op telkens verschillende locaties.
 • De inzetploeg moet onder leiding van een bevelvoerder verkennen, reddingen uitvoeren, de brand controleren, eventueel met overdrukventilator.
 • Het aantal scenario's is afhankelijk van de duur en de snelheid van optreden.
 • Na elk scenario wordt een debriefing gehouden over de inzetoefening, met inspraak van zowel deelnemers als instructeurs die de oefening nauwlettend opvolgen.
 • Tactische ventilatie

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen is een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Maximum aantal deelnemers

12

Datum

op aanvraag

Meer info?

Volgende van de detaillijst