Lokale projecten van ontwikkelingseducatie

Voorwaarden?

Het project moet minimum aan deze voorwaarden voldoen:

  • een informatief-educatieve inhoud hebben over de ontwikkelingsthematiek in het Zuiden of thema's in verband met mondiale vorming
  • duidelijk afgebakend zijn in de tijd (zowel een project van korte duur als een project dat loopt over verschillende maanden is mogelijk). Eén enkele activiteit of één voorstelling komt niet in aanmerking.
  • Het publiek moet gemeente breed zijn (vb de ganse bevolking, alle jeugdbewegingen, alle scholen van je gemeente).

Hoe?

  1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
  2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
  3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
  4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens vijf weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Volgende van de detaillijst