De provincie, de streekmotor in jouw gemeente

De kracht van de provincie is dat ze over de gemeentegrenzen heen trekker kan zijn. Samen met alle 70 gemeentes, bedrijven en organisaties werken we aan een streek waar het goed leven is. We zetten initiatieven in gang voor een betere mobiliteit, een duurzame ruimtelijke planning, het beheer van waterlopen, een sterke economie, innovatie landbouw, het bewaren van erfgoed, het onderhoud van recreatiedomeinen en groenparken, het uitwerken van fiets- en wandelnetwerken, … Kortom: we zetten samen dingen in gang en creëren ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

Naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober zetten we onze samenwerking met de gemeentes graag nog eens extra in de aandacht. 70 gemeentes, 70 zinvolle acties. Een greep uit de projecten die we samen met jouw gemeente gerealiseerd hebben of nog aan het realiseren zijn.

Benieuwd wat de provincie Antwerpen in samenwerking met jouw gemeente doet? Klik op jouw gemeente en lees meer.