Departement Cultuur

De belangrijkste taken zijn:

  • zorgen voor de spreiding van kunsten. 
  • het beleven van cultuur bevorderen en promoten.
  • streekgericht bibliotheekbeleid.
  • het beheer van eigen musea en cultuurhuizen.

 

Stafdienst Cultuur

De Stafdienst begeleidt, ondersteunt en bewaakt de goede interne werking van het departement. Ze houden zich bezig met:

  • personeelszaken
  • logistiek en informatica
  • boekhouding en budgetopmaak
  • rapportering aan deputatie en provincieraad
  • streekgericht bibliotheekbeleid
  • ondersteuning van zowel professionele als amateurkunsten

Daarnaast is de stafdienst draaischijf tussen het centrale bestuur en de provinciale musea, de Arenbergschouwburg, de Warande en kasteel d’Ursel.

 

Provinciale musea en cultuurhuizen