SDG's in de provincie

SDG’s in meerjarenplan van de provincie

De provincie maakt ook deze legislatuur een meerjarenplan, volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid. In het meerjarenplan 2020-2025 werd in beeld gebracht hoe de provincie bijdraagt aan de SDG’s.  

SDG’s in alle beleidsdomeinen

Sinds de start van deze legislatuur maakt de provincie in alle beleidsdomeinen werk van de SDG’s.

In elk departement gaan we na op welke SDG’s en SDG-subdoelstellingen we impact hebben. We werken hierbij nauw samen met de leerstoel SDG-transitie van Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School en ook met CIFAL Flanders. De resultaten hiervan, die duidelijk maken hoe de provincie nu al bijdraagt aan de SDG’s, brengen we de volgende maanden hieronder in beeld.

Als we onze impact scherp hebben, kunnen we onze inspanningen ook beter in beeld brengen. Bovendien daagt deze aanpak ons uit om onze bijdrage nog te vergroten.

SDG’s in besluitvorming

In ieder besluit van de deputatie en later ook van de provincieraad verwijzen we naar onze bijdrage aan  de SDG’s (en de SDG-subdoelstellingen). Ook op deze manier maken we duidelijk hoe de provincie bijdraagt aan de SDG’s. Momenteel loopt een proefproject, tot het najaar van 2020.

SDG’s en transitie

Zoals u al kon lezen hierboven zal het provinciebestuur haar beleid verbinden met de SDG’s. Zo wordt duidelijk hoe de provincie bijdraagt aan de SDG’s. Met de hulp van de leerstoel SDG-transitie van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School zal het huidige beleid ook getoetst worden aan de SDG’s. Deze toetsing kan ertoe bijdragen dat de provincie met nog meer ambitie werk maakt van een betere toekomst voor deze planeet en al haar bewoners.