SDG 1 - Geen armoede

In onze provincie

In onze provincie loopt 16, 2 % van de inwoners het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is beter dan het Belgisch gemiddelde (19,5%), maar slechter dan de andere Vlaamse provincies.[1] Deze cijfers dateren van voor de coronacrisis, die allicht de armoede in onze provincie nog deed toenemen.[2]

Al zijn we als provincie niet rechtstreeks bevoegd voor armoedebeleid, we worden in diverse beleidsdomeinen geconfronteerd met de gevolgen van armoede. We gaan hier bewust mee om, bv. door in onze technische middelbare scholen een maximumfactuur te hanteren, of door als schuldeiser een gespreide betaling te voorzien voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

 

[1] Cijfers van statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

[2] Zo steeg het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbanken fors: https://www.foodbanks.be/images/cont/2021-02-17_voedselbanken_pr_jaarcijfers_2020_nl_file.pdf