SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn staan centraal in de derde duurzame ontwikkelingsdoelstelling. Het is de ambitie van de wereldgemeenschap om de moedersterfte terug te dringen en een einde te maken aan de vermijdbare sterfte van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar. In 2015 spraken alle landen ook af om een einde te maken aan epidemieën zoals aids, TBC, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, en om hepatitis en andere overdraagbare ziekten te bestrijden. Vroegtijdige sterfte aan niet overdraagbare ziekten zou tegen 2030 met een derde moeten afnemen dankzij preventie en behandeling. Ook het aantal zieken en overlijdens als gevolg van vervuiling zou moeten verminderen. In 2030 zou ook overal alcohol- en drugsverslaving aangepakt moeten worden via preventie en behandeling, en zou iedereen toegang moeten hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot gezinsplanning.

De coronacrisis wees nogmaals op het belang van een kwalitatieve en universeel toegankelijke gezondheidszorg, met inbegrip van essentiële geneesmiddelen en vaccins. Ook dit is een belangrijk streefdoel tegen 2030. In 2020 moest het aantal doden en gewonden in het verkeer zijn gehalveerd. 

 

In onze provincie

Deze laatste ambitie is helaas niet gerealiseerd in onze provincie. Al was er voordien een forse daling van het aantal verkeersdoden en gewonden, de laatste jaren lijken de cijfers te stabiliseren. In onze provincie telden we sinds 2015 jaar na jaar meer dan 4 doden en zwaargewonden in het verkeer per 10.000 inwoners.[1]

Als provincie dragen we vanuit diverse hoeken bij aan een goede gezondheid en beter welzijn, ook al is dit geen rechtstreekse bevoegdheid van de provincie. Vanuit ons CLB zorgen we voor universele vaccinaties bij kinderen en werken we aan preventie en aanpak van druggebruik. Met onze dienst mobiliteit werken we aan een veiliger verkeer en via het Provinciaal Instituut voor Hygiëne pakken we de gezondheidsimpact van milieuvervuiling aan.

 

[1] https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/verkeersslachtoffers-0#sources  voor de Vlaamse cijfers. Voor de provincie Antwerpen:https://provincies.incijfers.be/jive/ViewerTable.aspx?&wsguid=d72f336d-c772-425d-82c8-30b2dee40ccd&ps=-11909682