SDG 5 - Gendergelijkheid

In onze provincie

In ons land verdient een vrouw nog steeds 5,8 % per uur minder dan mannen die dezelfde functie uitoefnen.[1] Op zich geen goed nieuws, maar daarmee doen we het wel veel beter dan de meeste Europese landen, want Europees ligt de loonkloof boven de 14%.

Ook de provincie is niet blind voor genderongelijkheid. Zo brachten we in beeld hoeveel vrouwen er doorstromen naar hogere leidinggevende functies. We stellen alle vacatures open voor hij/zij/hen en plannen een genderscreening van ons personeelsbeleid’

 

[1] https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/loonkloof