SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

In onze provincie

In 2020 werd 18,6% van de elektriciteit in ons land geproduceerd door wind en zon.[1] Dit cijfer stijgt jaar na jaar, maar in 2020 werden records gebroken, dankzij een toenemende productiecapaciteit en de zonnige lente.

In het provinciebestuur geven we zelf het goede voorbeeld, door toenemend te investeren in duurzame energieproductie.[2] Ook gebruiken we minder fossiele brandstoffen voor verwarming door energiezuinig te bouwen. Het nieuwe provinciehuis dat geothermisch verwarmd en gekoeld wordt is hiervan een recent en sterk voorbeeld, met een energiegebruik dat 74% lager ligt dan in het vorige provinciehuis.[3] In onze provincie mikken we op een verhoogd aandeel voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat doen we door onderzoek te doen naar energielandschappen, een onderzoek naar geschikte locaties voor duurzame energieproductie.[4] Onze collega’s van Kamp C, het centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, ondersteunen iedereen die in onze provincie energiezuiniger en duurzamer wil bouwen.[5] Ten slotte dagen we lokale besturen uit om hier ook stappen te zetten.

 

[1] https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2021/01/20210107_belgium-s-electricity-mix-in-2020

[2] In 2020 werden 793 nieuwe zonnenpanelen geplaatst, samen goed voor 258 Kwp (Kilowattpiek)

[3] Meer info op: https://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlog/stafdienst-logistiek/nieuws/energieverbruik-provinciehuis-daalt-spectaculair.html

[4] https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/energielandschappen.html

[5] https://www.kampc.be/