SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

Werken aan een betere wereld kan alleen als het ook economisch goed gaat. Dat was alvast wat de wereldleiders overeenkwamen in 2015, toen ze deze ambitie afspraken. Men sprak af dat zeker in de 47 minst ontwikkelde landen het bruto binnenlands product zou moeten toenemen. In de economie zou er meer aandacht moeten gaan naar diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, en zou er een klemtoon moeten gelegd worden op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

Overal ter wereld wil men ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunen. Belangrijk, ook voor ons, is de ambitie om economische groei en achteruitgang te ontkoppelen. Met deze doelstelling wordt ook gestreefd naar volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Met bijzondere aandacht voor jongeren die noch onderwijs of een opleiding volgen, noch aan de slag zijn. Wereldwijd wil men gedwongen arbeid de wereld uithelpen, een einde maken aan slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid.

In 2030 zou iedereen moeten kunnen rekenen op de bescherming van zijn of haar arbeidsrechten en op een veilige en gezonde werkomgeving. Deze SDG nodigt ten slotte uit tot duurzame toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.

 

In onze provincie

Met 7,8 % is het aantal werklozen in onze provincie hoger dan het Vlaamse gemiddelde (6,3%).[1]

De provincie zet in op waardig werk en een duurzame economie, onder meer door innovatie in de zorgsector en de sociale economie, en door lokaal winkelen te stimuleren. We kiezen voluit voor duurzaam toerisme.

 

[1] Cijfers van 2020, zie https://provincies.incijfers.be//jive/?keepworkspace=true&view=line&var=v1321_wlhgraad_t_jg&geolevel=provincie&geoitem=provincie_10000&geocompareitem=gewest_2000&periodlevel=year&period=2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020