SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

In onze provincie

Ongeveer 1 op de 8 Vlaamse werknemers is aan de slag in de industrie. Vijftien jaar geleden was dat nog meer dan 17 %. [1] De industrie in ons land wordt dus kleiner, en is veel kleiner dan bv. in Duitsland. Als het gaat over vernieuwing is het relevant om te kijken naar de budgetten die ons land spendeert aan onderzoek en ontwikkeling. Daar zien we zowel in het Vlaamse gewest als voor het ganse land een groei, en doen we het beter dan vele Europese landen.[2]

In onze provincie zorgen we er vanuit diverse hoeken voor dat er steeds duurzamer aan landbouw en industrie wordt gedaan. Dat doen we met ons vergunningenbeleid, en door kennis te ontwikkelen en te delen in bv. de landbouwsector. We stimuleren een duurzame, innovatieve economie, met subsidies, netwerkvorming en door ruimte te geven aan innovatieve starters in bv. de gezondheidszorg.

 

[1] https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/aandeel-industrie-in-de-bruto-toegevoegde-waarde-en-de-werkgelegenheid#industrie_goed_voor_16%_van_bruto_toegevoegde_waarde_en_12%_van_werkgelegenheid

[2] https://indicators.be/nl/i/G09_RAD/Onderzoek_en_ontwikkeling