SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Tegen 2030 wil de wereldgemeenschap het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren. De voedselverspilling in winkels en bij consumenten moet gehalveerd worden. In de productie- en bevoorradingsketens moet het voedselverlies gereduceerd worden. De wereldgemeenschap sprak ook af dat men al in 2020 wou komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval.

Om de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken, dient de uitstoot in lucht, water en bodem beperkt te worden. De afvalproductie dient teruggeschroefd te worden via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik. Bedrijven worden aangemoedigd om duurzamer aan de slag te gaan en hierover ook te rapporteren. De overheid wordt uitgedaagd om met overheidsopdrachten duurzame praktijken te bevorderen. In 2030 zouden mensen kennis en bewustzijn moeten ontwikkeld hebben omtrent een duurzame levensstijl, in harmonie met de natuur.

 

In onze provincie

Omtrent grondstoffengebruik beschikken we niet over provinciale data. Wel leren Europese cijfers dat iedere Belg jaarlijks 3,3 ton fossiele brandstoffen gebruikt, wat een stijging betekent sinds 2014. De hoeveelheid biomassa daalde in die periode wel, net als de hoeveelheid metaalerts en niet- metaalhoudende mineralen.[1]

De provincie kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid, en onze duurzame aankoopgidsen staan ter beschikking van lokale besturen. Deze gidsen worden regelmatig herbekeken en uitgebreid, zodat we steeds meer producten steeds duurzamer aankopen. We kopen meer en meer Fair Trade aan en verkennen als pionier mogelijkheden om circulair ICT-materiaal aan te kopen. Circulaire economie stimuleren we door vanuit Kamp C in te zetten op duurzaam en circulair bouwen, via diverse projecten en bouwadvies. We bouwen zelf circulair en via onderzoek stimuleren we circulair toerisme. We doen heel wat inspanningen om korte ketenlandbouw te stimuleren en via de bosgroepen stimuleren we de lokale verwerking van hout.

 

[1] https://indicators.be/nl/i/G12_DMC/Binnenls_materiaalverbruik