SDG 13 - Klimaatactie

Dat dit één van de SDG’s is verbaast niet. Alle landen moeten hun veerkracht en aanpassingsvermogen versterken zodat ze beter met natuurrampen en klimaatgerelateerde gevaren kunnen omgaan. Zowel opleiding, bewustwording als de menselijke en institutionele capaciteit moeten verbeterd worden met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering. Maatregelen inzake klimaatverandering moeten in het beleid geïntegreerd worden.

 

In onze provincie

In de provincie Antwerpen daalde de CO2-uitstoot de voorbije jaren van meer dan 9,9 miljoen ton CO2  in 2011 naar 9,7 miljoen ton COin 2018. In de meeste sectoren daalde de CO2-uitstoot, maar niet in de landbouwsector en het privé- en commercieel transport.[1]

De provincie voert al enige tijd een actief klimaatbeleid. Door haar CO2-uitstoot te verminderen en waar nodig (en steeds minder) te compenseren werd de provincie klimaatneutraal. Dit beleid wordt ondersteund door het ISO 14001-label inzake milieuzorg, waarbij de ganse organisatie betrokken is. Het klimaatbeleid van de provincie wordt nu herijkt met een nieuw klimaatbeleidsplan. De provincie ondersteunt via het Burgemeestersconvenant lokale besturen om met impact een klimaatbeleid te voeren. De provincie zet ook in op klimaatmitigatie.

 

[1] https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=provincie_10000