SDG 15 - Leven op het land

Met deze SDG worden alle landen herinnerd aan eerder gemaakte engagementen om bossen, moeraslanden, bergen, droge gebieden en andere ecosystemen op het land en zoetwaterecosystemen te behouden, te herstellen en duurzaam te gebruiken. Hetzelfde geldt voor engagementen inzake bebossing: ontbossen stoppen, bossen duurzaam beheren en waar nodig herstellen en meer bebossen en herbebossen.

Tegen 2030 wil men ook de woestijnvorming tegengaan. Land aangetast door woestijnvorming, droogte en overstroming en gedegradeerde bodem moeten hersteld worden. Er wordt gestreefd naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is. Ook ecosystemen in de bergen moeten behouden blijven. Wereldwijd moet er dringend en doortastend opgetreden worden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Met uitsterven bedreigde soorten moeten beschermd worden.

Men sprak ook af dat de voordelen, die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen eerlijk moeten verdeeld worden. Om de biodiversiteit te behouden, wil men de handel in beschermde planten- en diersoorten en in producten die daarvan afkomstig zijn aanpakken, net zoals de stroperij.

Al tegen 2020 moesten er maatregelen zijn ingevoerd tegen invasieve uitheemse soorten, en tegen dan zou men ecosysteem- en biodiversiteitswaarden moeten integreren in het nationaal en lokaal beleid inzake armoedebestrijding.

 

In onze provincie

In 2020 was in onze provincie 7,7% van de bestemde oppervlakte bestemd voor bos. Dit cijfer daalde de laatste jaren iets, maar is hoger dan in de andere provincies.[1] In 2020 hebben de bosgroepen bijna 55.000 bomen en struiken aangeplant, 12.282 bomen en struiken werden door de regionale landschappen aangeplant. [2]

Het herstellen van biodiversiteit is het uitgangspunt van heel wat provinciaal beleid: we bestrijden ongewenste uitheemse dieren en planten, zetten volop in op het herstellen van landschappen en waterlopen ten gunste van de biodiversiteit, beheren groendomeinen en parken met het oog op meer biodiversiteit, realiseren netwerken van natuur en water, planten en beheren bos … Bovendien zorgen we voor natuurbeleving en natuur- en milieueducatie. Bij dit alles zetten we in op partnership met lokale besturen en vele andere actoren.

 

[1] https://provincies.incijfers.be/databank?cat_open_var=v2201_woning_totaal&keepworkspace=true

[2] https://publicaties.provincieantwerpen.be/zuurstof-2021-2/realisaties-uit-2020/?_cldee=dGhhbGlhLmdpanNicmVjaHRzQHByb3ZpbmNpZWFudHdlcnBlbi5iZQ%3d%3d&recipientid=contact-95d304144a93e911a9eb000d3a2bbda1-d56cbd2e5b3a4fd78dc294a69bc621ae&esid=0aa46dc6-22a7-eb11-b1ac-000d3ac25902