Algemene info

3 verschillende belastingen

De provincie Antwerpen heft drie verschillende belastingen:

  • algemene provinciebelasting voor gezinnen
  • provinciebelasting op de bedrijven
  • opcentiemen op de onroerende voorheffing

De eerste twee belastingen worden door de provincie zelf vastgesteld en geïnd. Hierover vind je meer informatie op deze website.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op hun website: belastingportaal Vlaanderen.
 

Waarvoor kan je op deze website terecht? 

Op deze website vind je informatie over de provinciebelastingen van de provincie Antwerpen.

Heb je echter vragen over een gemeentebelasting, wend je dan tot jouw gemeente.

Voor inlichtingen over de inkomstenbelasting kun je terecht bij de federale overheid. Op je laatste aanslagbiljet of aangifteformulier vind je de contactgegevens van het kantoor dat jouw dossier beheert. Heb je die gegevens niet dan kun je ze vragen via het callcenter van de directe belastingen op het telefoonnummer 02 572 57 57. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van de FOD Financiën.