Algemene info

3 verschillende belastingen

  • algemene provinciebelasting voor gezinnen
  • provinciebelasting op de bedrijven
  • opcentiemen op de onroerende voorheffing

De eerste twee belastingen worden door de provincie zelf vastgesteld en geïnd. 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op belastingportaal Vlaanderen.
 

Waarvoor kan je op deze website terecht?

Provinciebelastingen provincie Antwerpen.

Heb je echter vragen over een gemeentebelasting, wend je tot je gemeente.

Voor inlichtingen over de inkomstenbelasting kan je terecht bij de federale overheid. Op je laatste aanslagbiljet of aangifteformulier vind je de contactgegevens van het kantoor dat je dossier beheert. Heb je die gegevens niet dan kan je ze vragen via het callcenter van de directe belastingen 02 572 57 57. Je kan ook een kijkje nemen op de website van de FOD Financiën.