Toelichting bij het aanslagbiljet

Schrik niet. Nee, je ziet het niet verkeerd. Het aanslagbiljet 'algemene provinciebelasting' heeft een metamorfose ondergaan. Vanaf maart 2020 ontvang je het aanslagbiljet in een nieuwe lay-out. Het aanslagbiljet is aangepast zodat je duidelijk de nodige gegevens en informatie terugvindt. 

Naast de lay-out is er ook een nieuwe werkwijze over wie de belasting niet dient te betalen. Meer informatie vind je bij 'Algemene provinciebelasting'.

Voorkant aanslagbiljet

1 Verzendgegevens

Hier vind je algemene informatie terug over de verzending van het aanslagbiljet: 

  • Het verzendadres: gericht aan de referentiepersoon van het gezin;
  • De verzenddatum van het aanslagbiljet;
  • De referentie: vermeld deze nummer zeker wanneer je contact opneemt met de dienst Fiscaliteit; 
  • Het belast adres: het adres waarop de belastingplichtige op 1 januari 2020 volgens het rijksregister gedomicilieerd is.
     

2 Betaalinformatie

Naast de vermelding op welke belasting het aanslagbiljet betrekking heeft en het aanslagjaar van de belasting, vind je een kader terug met alle betaalgegevens die je nodig hebt. Het bedrag, de uiterste betaaldatum, het rekeningnummer van de provincie Antwerpen en jouw persoonlijke gestructureerde mededeling.

Onderaan dit blokje vind je de wettelijke verplichte vermeldingen, zoals de datum waarop het belastingreglement in de provincieraad werd goedgekeurd, jouw kohierartikelnummer en wanneer het belastingkohier uitvoerbaar is verklaard door de deputatie.

3 Contactgegevens

Hier kan je de contactgegevens terugvinden van de dienst Fiscaliteit van de provincie Antwerpen. Vergeet bij contactname zeker je referentie niet te vermelden (zie blok 1).

Achterzijde aanslagbiljet

4 Belastingreglement

Op de achterzijde van het aanslagbiljet vind je een samenvatting van het belastingreglement zoals goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan zeker een kijkje bij de veelgestelde vragen!