Toelichting bij het aanslagbiljet

Schrik niet. Nee, je ziet het niet verkeerd. Ook het aanslagbiljet 'provinciebelasting op de bedrijven' heeft een metamorfose ondergaan.

In juni ontvang je het aanslagbiljet in een nieuwe lay-out. Onderstaand vind je alvast een voorproefje. Het aanslagbiljet is aangepast zodat je duidelijk de nodige gegevens en informatie terugvindt.

Heb je na het lezen van deze info toch nog een vraag, mail naar belastingen@provincieantwerpen.be

Voorkant aanslagbiljet bedrijven

1 Verzendgegevens

Hier vind je algemene informatie terug over de verzending van het aanslagbiljet:

  • De verzenddatum van het aanslagbiljet;
  • De referentie: vermeld deze nummer zeker wanneer je contact opneemt met de dienst Fiscaliteit;
  • Het belast vestigingadres: het adres waarop de belastingplichtige op 1 januari 2020 zijn/ haar vestiging heeft.

2 Betaalinformatie + detailberekenig

Het overschrijvingsformulier werd weggelaten en vervangen door een kader met alle betaalgegevens: het bedrag, de uitsterste betaaldatum, het rekeningnummer van de provincie Antwerpen en jouw persoonlijke gestructureerde mededeling.

Vervolgens vind je de detailberekening van de aanslag en het bedrag dat je dient te betalen.

Onderaan dit blokje staan de wettelijke verplichte vermeldingen, zoals de datum waarop het belastingreglement in de provincieraad werd goedgekeurd, jouw kohierartikelnummer en wanneer het belastingkohier uitvoerbaar is verklaard door de deputatie.

3 Contactgegevens

Hier kan je de contactgegevens terugvinden van de dienst Fiscaliteit van de provincie Antwerpen. Vergeet bij contactname zeker je 'Referentie' niet te vermelden (zie blok 1).

Achterzijde AB bedrijven

4 Belastingreglement

Op de achterzijde van het aanslagbiljet vind je een samenvatting van het belastingreglement zoals goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen van 23/04/2020.

Heb je na het lezen van hiervan nog vragen? Neem dan zeker eens een kijkje bij veelgestelde vragen!