Belastingaangifte

Aangifteplicht

De aangifte in de provinciebelasting op de bedrijven, handelszaken en vrije beroepen moet ten laatste op 30 april van het aanslagjaar  worden ingediend. De aangifte dient in principe spontaan te gebeuren en voor iedere vestiging afzonderlijk.

Om het de belastingplichtigen zo eenvoudig mogelijk te maken, zendt de dienst Fiscaliteit voor de meeste vestigingen een voorstel van aangifte. Daarop staat de belaste oppervlakte vermeld zoals die bij de dienst gekend is. Aan de vestigingen die bij de dienst gekend zijn zonder voldoende informatie over de oppervlakte, wordt een aangifteformulier toegestuurd.

Wie een voorstel van aangifte ontvangt is, voor de betrokken vestiging, vrijgesteld van de aangifteplicht als de voorgedrukte gegevens overeenstemmen met de werkelijke toestand.

De belastingplichtigen die geen of te weinig aangifteformulieren ontvangen hebben, moeten uit eigen beweging en voor elke vestiging  aangifte doen.

Download onderstaand het aangifteformulier.

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Het ingevulde aangifteformulier kun je: 

  • opsturen naar de dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • of ter plaatse afgeven tegen ontvangstbewijs
  • mailen naar belastingen@provincieantwerpen.be
  • faxen naar het nummer 03 240 53 73

Digitaal aangifteformulier (NIEUW)

Wie zich als onderneming (zelfstandige, vennootschap) al heeft geregistreerd op het online belastingportaal kan zijn aangifte digitaal indienen en wijzigen.