Belastingtarieven

Tarieven voor gewone bedrijven, handelszaken, zelfstandigen en vrije beroepen

Vestigingen tot 200.000 m² (20 ha)

Voor vestigingen van bedrijven, handelszaken en vrije beroepen met een oppervlakte tot 200.000 m² (20 ha) gelden de volgende belastingtarieven:

oppervlakte van de vestiging

tarief

tot 1000 m² (10 are)

€ 98

Van meer dan 1000 m² (10 are) tot 5000 m² (50 are)

€ 418

Van meer dan 5000 m² (50 are) tot 10.000 m² (1 ha)

€ 1.043

Van meer dan 10.000 m² (1 ha) tot 50.000 m² (5 ha)

€ 3.127

Van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 m² (10 ha)

€ 10.421

Van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 200.000 m² (20 ha)

€ 20.844

Vestigingen groter dan 200.000 m² (20 ha)

Het belastingtarief op vestigingen van bedrijven, handelszaken en vrije beroepen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) wordt als volgt bepaald:

oppervlakte van de vestiging

tarief

eerste 200.000 m² (20 ha)

€ 20.844

Per bijkomende 100 m² (1 are) of gedeelte daarvan

€ 9

Speciale tarieven voor agrarische bedrijven

Basisaanslag

Elk agrarisch bedrijf betaalt een basisaanslag van 177 euro. In functie van de grootte van het bedrijf en de sector waarin het actief is, wordt een vermeerdering toegepast.

Vermeerdering

De onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de vermeerdering berekend wordt.

Als het bedrijf actief is in de sector...

...en een oppervlakte heeft van meer dan...

...dan wordt de basisaanslag vermeerderd met:

Landbouw

200.000 m² (20 ha)

€ 9 per bijkomende 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan

Tuinbouw in open lucht

50.000 m² (5 ha)

€ 34 per bijkomende 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan

Tuinbouw in serres

5000 m² (50 are)

€ 4,5 per bijkomende 100 m² (1 are) of gedeelte ervan

Voorbeeld

Als je agrarisch bedrijf 240.000 m² landbouwgrond omvat en 5.101 m² oppervlakte voor tuinbouw in serres, dan betaal je 222 euro, samengesteld als volgt:

  • 177 euro basisaanslag
  • 36 euro extra op de landbouwoppervlakte (40.000 m² bijkomende oppervlakte aan 9 euro per 10.000 m²)
  • 9 euro extra op de tuinbouw in serres (101 m² bijkomende oppervlakte aan 4,5 euro per 100 m² of gedeelte ervan)

Speciale tarieven voor openluchtrecreatieve bedrijven

Vestigingen tot 200.000 m² (20 ha)

Voor openluchtrecreatieve bedrijven met een oppervlakte tot 200.000 m² (20 ha) gelden de volgende belastingtarieven:

oppervlakte van de vestiging

tarief

Tot 50.000 m² (5 ha)

€ 421

Van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 m² (10 ha)

€ 1.051

Van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 200.000 m² (20 ha)

€ 2.691

Vestigingen groter dan 200.000 m² (20 ha)

Het belastingtarief op openluchtrecreatieve bedrijven met een vestiging van meer dan 200.000 m² (20 ha) wordt als volgt bepaald:

oppervlakte van de vestiging

tarief

Eerste 200.000 m² (20 ha)

€ 2.691

Per bijkomende 10.000 m² (1 ha) of gedeelte daarvan

€ 43

Verminderd tarief voor gepensioneerden

Gepensioneerde zelfstandigen en gepensioneerde uitbaters van een agrarisch bedrijf met een beperkte bedrijfsactiviteit betalen een forfaitair bedrag van 31 euro wanneer hun inkomen lager ligt dan het maximum toegelaten inkomen. Informatie over het toegelaten inkomen vind je op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.
Gepensioneerde uitbaters van een agrarisch bedrijf, die minder dan 10.000 m² (1 ha) bewerken, betalen slechts 14 euro.