Rik Röttger

Rik Röttger

Partij:

 • sp.a

Bevoegdheden

 • Milieu
 • Natuur en landschap
 • Integraal waterbeleid
 • Mondiaal beleid en duurzame ontwikkeling

Specifieke bevoegdheden

 • Strategisch plan Rupelstreek
 • Milieuvergunningen

Biografie

Politieke loopbaan

 • 2000-2010: gemeenteraadslid Boom
 • 2003-2010: voorzitter CC de Steiger
 • Vanaf 2006 provincieraadslid
 • 2006 tot 01/01/2010: voorzitter raadscommissie cultuur
 • 2000-2009: voorzitter sp.a Boom
 • Regiovoorzitter sp.a Rupel
 • Ondervoorzitter sp.a provincie Antwerpen
 • Vanaf 1 januari 2010 gedeputeerde provincie Antwerpen

Professionele loopbaan

 • Studies: KA Boom / Licentiaat Geschiedenis VUB
 • 2000-2002: Kamer van Volksvertegenwoordigers: redactiesecretaris “Geschiedenis van de Kamer”
 • 2002-2008: vorser politieke geschiedenis – vakgroep Geschiedenis VUB
 • 2008-2010: hoofdconservator stedelijke musea Mechelen

Medewerkers

Secretariaat

Telefoonnummer

Nicole Michielsen

03 240 52 55

Inhoudelijke medewerkers

Telefoonnummer

Bart Van Cleynenbreugel

03 240 52 18

0486 75 93 71

Alisa Coessens

03 240 57 17

0476 72 46 62 

Perscontact &

Communicatie

Telefoonnummer

Bart Van Cleynenbreugel

03 240 52 18
0486 75 93 71