24 mei 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Toekenning eretitels. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Depot erfgoedcollecties. Opdrachtdocumenten en keuze van gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

1/2

HETPALEIS: aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2015-2018. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2017. Goedkeuring. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op diverse fietsostrades. Leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verticale signalisatie. Leveren en plaatsen van markeringen. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene vergadering 16 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/8

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene vergadering 16 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/10

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/11

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Algemene vergadering 20 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/13

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/14

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene vergadering 19 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/16

Erratum. Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene vergadering 14 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Christus Geboortekerk. Opmaken van een beheersplan en ontwerpopdracht. Aanstellen ontwerper. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. Provinciaal groendomein De Averegten. Onthaal- en dienstencentrum. Persleiding onthaalgebouw - Boshuis. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen.
Verlenging van de opdracht. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring aangepaste overeenkomst met vzw Contractor Safety Management vanaf 03/04/2017. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (V)/Overige gezinshulp. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Aanwending krediet sociale projecten 2017 voor innovatief project. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale economie. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Toelichting bij het beleid van de Vereniging. Kennisname. (pdf)
11/2 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Algemene Vergadering van 15 juni 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg overstromingszone tussen de Molse Nete 7.29 en Oude Nete 7.29.4 in Balen en Mol. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

13/1 Motie aan de voorzitter van de raad van bestuur van de openbare vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ en bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts betreffende problemen bij de Antwerpse vervoersmaatschappij ‘De Lijn’, ingediend door Jan Claessen. (pdf)

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met klaarheid gevraagd over tickets Tomorrowland voor provinciebestuur (voorwaarden en aantallen), ingediend door Nicole Naert (PVDA+). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Provinciale vertegenwoordiging in de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut HET TONEELHUIS. Goedkeuring.