22 februari 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele commissies. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” – Boom, Niel en Rumst – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Fietsostrade F105 Herentals - Balen: aangepaste ontwerpplannen, bestekken, ramingen. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2018. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Leasing van dienstvoertuigen - deelname aan de raamovereenkomst van de provincie Limburg. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Opdracht voor het verzorgen van de catering in het nieuwe provinciehuis. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Bornem/Hingene. Kasteel d'Ursel. Restauratie en renovatie. Dringende instandhoudingswerken aan daken, buitenschrijnwerk en gevelplint. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Derde reeks aankopen (deelprojecten 2 in Herentals, 3 en 4 in Olen, 13 in Mol en 14 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 te Herentals en Olen (cluster 1) en deelprojecten 13-14-15-16 te Mol en Balen (cluster 3). Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 te Geel (cluster 2). Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelprojecten 11 te Geel en 12 te Geel en Mol (cluster 2). Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 9. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 11. Aankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 12. Grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). Vergroting overstort van Water-link. Aanleg bijkomende bufferruimte door Aquafin. Overdracht perceel aan de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Mechelen. Sociale infrastructuur. Inerfpachtgeving panden gelegen aan de Paardenkerkhofstraat 174-182 & Nekkerspoelstraat 273-275. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

7/1

Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Parkreglement Vrijbroekpark. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Samenwerkingsovereenkomst met Philippine Permaculture Association 2018-2021. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met asbestinventaris provinciale scholen, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING