23 november 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

APB Havencentrum. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/2

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB KampC. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB Hooibeekhoeve. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/5

POM Antwerpen. Jaarverslag 2017. Goedkeuring. (pdf)

3/6

ERSV provincie Antwerpen. Jaarrekening 2017. Kennisname. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Budget 2019. Advies van het Rekenhof. Kennisname. (pdf)

4/2

Budget 2019. Beleidsnota en financiële nota. Goedkeuring.

4/3

Algemene provinciebelasting. Reglement 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2019. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

5/1

APB Inovant. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

5/2

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

5/3

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

5/4

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2017. Kennisname. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

7/1

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

7/2

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

7/3

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

7/4

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

7/5

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

7/6

Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. Financieel en werkingsverslag 2017. Kennisname. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

APB Warande. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

8/2

APB Campus Vesta. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

9/1

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

9/2

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw. Jaarverslag 2017. Kennisname. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

APB PIH. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING