3 december 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Onderzoek geloofsbrieven

0/2

Eedaflegging raadsleden

0/3

Vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden

0/4

Fractievorming in de provincieraad

0/5

Verkiezing van de voorzitter van de provincieraad

0/6

Verkiezing gedeputeerden

0/7

Eedaflegging gedeputeerden

0/8

Samenstelling vast bureau