Agenda en verslagen 2020

Daarnaast kunnen ook de raadsleden zelf agendapunten aanbrengen. Bovendien hebben ze ook het recht om moties in te dienen of interpellaties te houden. Tot slot kunnen zij ook mondelinge vragen stellen aan de deputatie en - in sommige gevallen - ook aan de gouverneur, die vóór de aanvang van de raad worden beantwoord.

Je mag de vergaderingen van de provincieraad steeds bijwonen. Daarvoor neem je plaats in de publiekstribune. De vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, en zijn voor iedereen toegankelijk.

De provincieraad van 26 maart 2020 is afgelast wegens de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De provincieraad van 23 april 2020 gaat digitaal door en kan je niet bijwonen in het provinciehuis.

Als je meer interesse hebt in de werking van de provincieraad kun je steeds de agenda en de verslagen raadplegen. De agenda en de verslagen van 2019 kun je raadplegen via de tabel hieronder. Ook de agenda en verslagen van de provincieraadszittingen van 20172018 en 2019 worden op deze website ter beschikking gesteld.

Wens je verslagen of documenten te raadplegen die niet integraal op deze website gepubliceerd zijn, kan je een aanvraag indienen in het kader van Openbaarheid van Bestuur.

Tegen de besluiten van de provincieraad kan je een klacht indienen bij de Vlaamse overheid. Dit dient te gebeuren binnen de periode van 30 dagen na de bekendmaking van de besluiten. Je kan de klacht indienen per brief via: Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 1 of per e-mail: binnenland@vlaanderen.be.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachten-over-de-lokale-en-provinciale-besturen

Agenda Beknopt verslag Stemresultaten Stenografische notulen
23 jan 23 jan 23 jan 23 jan
20 feb 20 feb 20 feb 20 feb
26 maa 26 maa 26 maa 26 maa
23 apr 23 apr 23 apr 23 apr
28 mei 28 mei 28 mei 28 mei
25 jun 25 jun 25 jun 25 jun
24 sep 24 sep 24 sep 24 sep
22 okt 22 okt 22 okt 22 okt
26 nov 26 nov 26 nov 26 nov
4 dec 4 dec   4 dec
8 dec 8 dec 8 dec
9 dec 9 dec 9 dec
10 dec 10 dec 10 dec
16 dec 16 dec 16 dec 16 dec