20 februari 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/8

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/10

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/11

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/12

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/13

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/14

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/15

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Budget 2020 en jaarverslag 1 juli 2018 - 30 juni 2019 over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/16

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/17

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/18

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/19

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/20

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/21

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2020 en jaarverslag 1 januari 2018 - 9 augustus 2019 over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/22

SOE. Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-Pijlersteunpunt. Goedkeuring. (pdf)

1/23

SOE. Samenwerkingsovereenkomst met Unicef. Goedkeuring. (pdf)

1/24

SOE. Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020. 2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

1/25

SOE. Principebeslissing Fairtradeprovincie. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Vrije Tijd. Onderhoud Toeristisch-Recreatieve routes. Overheidsopdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

3/2

EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste. Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur (afschaffing Dienst Mondiaal Beleid). Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging Igemo. Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Samenwerking met het Proefstation voor de groenteteelt in het kader van Aghrant. Overeenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Aankoop perceel 254h. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Mechelen. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, campus Mechelen. Afbreken loods G en vervangen door een polyvalent gebouw. Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

5/1

Motie bij hoogdringendheid betreffende afschaffing tram- en buslijnen De Lijn, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met de overdracht van het groendomein Hof van Leysen, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang).

6/2 Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door Rudy Sohier (PVDA).
6/3 Interpellatie in verband met energiecoöperaties: Verplichte bewonersparticipatie bij energieprojecten: ook in de provincie Antwerpen? ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).
6/4 Interpellatie in verband met mogelijkheden voor de aanstelling van een fractiemedewerker, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. Goedkeuring.