23 januari 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9° van het provinciedecreet. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 'Subsidies met betrekking tot wonen' (V). Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2020. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V). Goedkeuring. (pdf)

2/3

Samenwerking met de vzw RURANT. Overeenkomst. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Afgevoerd van de agenda.

EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste. Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring.  

3/2

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Subsidiekorf Landbouw. Uitzondering projectperiode in het kader van de Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming en gerechtigden maatschappelijke integratie. Belastingvrijstellingen. Kennisname. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Borgerhout. Noordersingel. Verbouwen logistiek gebouw en erfgoeddepot. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Segment 5 (oost) te Lier. Voorlopig onteigeningsbesluit met bezettings- en onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg overstromingsgebied. Aankoop percelen 369k12 en 369h12. Pachtverbreking. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met jaarverslag van de gouverneur aan de provincieraadsleden, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring.