4 december 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Vaststelling kredieten 2021. Advies van het Rekenhof. Kennisname. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

1/2

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2019. Kennisname. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

2/2

APB Kamp C. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

2/3

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

2/4

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Het GielsBos vzw. Jaarverslag 2019. Kennisname. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/4

EVAP Provinciaal Sport en Recreatiedomein De Nekker vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/5

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Meerjarenplan 2020 - 2025 en kredieten. vzw Kempens Landschap. Inschrijving dotatie bij start EVAP Kempens Landschap SON dd 1/1/2021. Goedkeuring. (pdf)

3/7

Meerjarenplan 2020 - 2025 en kredieten. vzw De Lilse Bergen. Inschrijving dotatie bij start EVAP de Lilse Bergen. Goedkeuring. (pdf)

3/8

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

3/9

APB Campus Vesta. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

APB Havencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/2

APB Hooibeekhoeve. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/3

EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Vaststelling van de kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) - Beleidsrapporten en detail bij de aanpassing meerjarenplan. Vaststelling van de kredieten 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Algemene provinciebelasting. Reglement 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2021. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Goedkeuring door Vlaanderen van de jaarrekeningen 2019. Kennisname. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING