Agenda en verslagen 2018

Daarnaast kunnen ook de raadsleden zelf agendapunten aanbrengen. Bovendien hebben ze ook het recht om moties in te dienen of interpellaties te houden. Tot slot kunnen zij ook mondelinge vragen stellen aan de deputatie en - in sommige gevallen - ook aan de gouverneur, die vóór de aanvang van de raad worden beantwoord.

Je mag de vergaderingen van de provincieraad steeds bijwonen. Daarvoor neem je plaats in de publiekstribune. De vergaderingen vinden plaats in het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, en zijn voor iedereen toegankelijk.

Als je meer interesse hebt in de werking van de provincieraad kun je steeds de agenda en de verslagen raadplegen. De agenda en de verslagen van 2018 kun je raadplegen via de tabel hieronder. Ook de agenda en verslagen van de provincieraadszittingen van 20122013201420152016 en 2017 worden op deze website ter beschikking gesteld.

Wens je verslagen van voor het jaar 2012 te raadplegen, neem dan contact op met de Griffie via het telefoonnummer 03 240 54 28 of mail naar griffie@provincieantwerpen.be.

Agenda Beknopt verslag Stemresultaten Stenografische notulen
25 jan 25 jan
25 jan
25 jan
22 feb 22 feb 22 feb 22 feb
22 maa 22 maa 22 maa 22 maa
26 apr 26 apr 26 apr 26 apr
24 mei 24 mei 24 mei 24 mei
28 jun 28 jun 28 jun 28 jun
27 sep 27 sep 27 sep 27 sep
25 okt 25 okt 25 okt 25 okt
23 nov 23 nov 23 nov 23 nov
27 nov 27 nov 27 nov
28 nov 28 nov 28 nov 28 nov
3 dec 3 dec 3 dec 3 dec
20 dec 20 dec 20 dec 20 dec